SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
3
9
5
1
0
Giới thiệu tổng quát 04 Tháng Sáu 2023 1:01:50 SA
Ủy ban nhân dân Quận 8  (02/02/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 - Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8  (30/07/2015)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8  (29/07/2015)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh Tế Quận 8  (30/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314323

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn
Thanh tra Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314348

Email: noivu.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tư Pháp Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315291

Email: tnmt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế Quận 8  (29/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314371

Email: yte.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  (28/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314306-54314307-54314308-54314379

Email: ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  (27/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315253

Email: bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8  (26/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 22137223 Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn
Đội quản lý trật tự đô thị  (25/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: 5.4314.339

Email: dqlttdt.q8@tphcm.gov.vn
Chi Cục Thống Kê  (25/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 54314321

Email: thongke.q8@tphcm.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8  (24/07/2010)
Địa chỉ: Số 6 đường Dương Quang Đông, Phường 5 Quận 8

Điện thoại: (038)501587

Email: ttvh.q8@tphcm.gov.vn
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm