CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
8
0
1
Giai đoạn từ thế kỷ IX đến thế kỷ X 23 Tháng Bảy 2024 9:47:41 SA
PHẦN 1 : LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỶ IX  (20/10/2011)
Cuối năm 791, Phùng An (con Phùng Hưng) nhận thấy khó chống nổi quân của Đô hộ An Nam đô hộ phủ Triệu Xương nên Phùng An ra hàng, nhà Đường (Trung Quốc) kiểm soát lại Giao Châu. Nhà Đường đặt quân nhu viễn ở An Nam đô hộ phủ để tăng lực lượng quân sự trấn áp dân chúng và đắp cao La Thành để phòng quân lính nổi loạn. Năm 801, nhà Đường cử Bùi Thái ...
PHẦN 2 : LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỶ X  (20/10/2011)
I/ THỜI KỲ XÁC LẬP NỀN TỰ CHỦ (906-938) Từ cuối thế kỷ IX trở đi, nhà Đường (Trung Quốc) bị tan rã một cách mau chóng, đại thần chỉ lo lập mưu cát cứ, chính trị suy đồi, kỷ cương đổ nát, kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân bi đát… Đó là điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Và cuộc khởi nghĩa của ...
PHẦN 3 : KẾT LUẬN  (30/09/2011)
Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, đến thế kỷ IX, dân chúng An Nam đô hộ phủ đã nổi dậy liên tục, chống lại sự đô hộ của nhà Đường (Trung Quốc). Nhiều tầng lớp khác nhau đã tham gia khởi nghĩa. Từ người bình dân, binh sĩ bị bóc lột đến tù trưởng, hào trường và các quan chức ở các châu huyện. Các khởi nghĩa nổ ra nhiều nơi. Từ vùng trung du đến đồng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm