CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
8
8
2
TRIỀU LÝ (1009 - 1225) 23 Tháng Bảy 2024 9:59:40 SA
I. KHÁI QUÁT GIAI ĐOẠN TRIỀU LÝ  (20/10/2011)
Cuối triều Tiền Lê, xu hướng cát cứ lại từng lúc nổi dậy và triều đình áp dụng chính sách quân sự để giữ vững sự thống trị. Cuộc sống của nhân dân trở nên vô cùng khổ sở. Vì vậy sau khi Lê Long Đĩnh mất, quan lại và sư tăng đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua và lập nên triều Lý vào ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Dậu (1009). Lý Công Uẩn lên ngôi vua, chọn ...
II. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  (20/10/2011)
1. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông quyết định đổi tên nước là Đại Việt. Nước Đại Việt dưới thời Lý bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày nay. Phía Bắc, biên giới gần với biên giới Việt – Trung sau này, phía Tây giáp với một số bộ lạc Ai Lao, phía Nam là vương quốc Chămpa. So với các triều đại trước, bộ máy quản lý ...
III. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG GIAI ĐOẠN TRIỀU LÝ  (20/10/2011)
Trong giai đoạn Triều Lý, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều bước phát triển, trong đó phải kể đến những thành tựu nổi bật sau: 1. Về giáo dục: Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu, ban đầu đây là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và các bậc hiền tài và cũng là nơi học tập của các Hoàng Thái tử, mục đích khuyến khích ...
IV. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM VÀ DẸP LOẠN GIỮ YÊN BỜ CÕI  (20/10/2011)
1. Cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao. Trong số các cuộc nổi dậy của các dân tộc ít người miền núi dưới thời Lý, có cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao là lớn nhất và kéo dài nhiều năm, diễn ra trên một địa bàn rộng lớn ở Quảng Nguyên (Cao Bằng ngày nay) vùng biên giới Việt – Trung. Nùng Trí Cao là con của Nùng Tồn Phúc. Năm 1038 Nùng Tồn Phúc đã ...
V. TRIỀU LÝ SUY VONG  (20/10/2011)
Nhà Lý suy tàn từ thời vua Lý Cao Tông (1175-1210), tuy rằng đã có những dấu hiệu từ thời Lý Anh Tông. Năm 1179, nhà Lý thực hiện bế quan tỏa cảng, làm cho nền kinh tế không phát triển. Mùa hạ, tháng 4 năm 1181 mất mùa, dân chết đói gần một nửa. Năm 1199 mùa thu, nước to, lúa mạ ngập hết, đói to, đã thế nhưng nhà Lý không thấy có đưa ra ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm