SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
2
3
3
4
Tin văn hóa thể thao 15 Tháng Giêng 2018 4:30:00 CH

Về việc thông tin tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2563/STTT-BC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa;

Thực hiện thông báo số 605/TB-VP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ tổ chức Hội Hoa xuân Tết Mậu Tuất năm 2018;

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 đã biên soạn nội dung bài phát thanh tuyên truyền Hội Hoa Xuân và Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 5 chủ đề “Quận 8 - Chào Xuân Mới” Tết Mậu Tuất năm 2018 (đính kèm nội dung).

Nhằm chuyển tải nội dung tuyên truyền nêu trên, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận đề nghị:

1. Bản tin Quận 8 đăng nội dung bài phát thanh tuyên truyền Hội Hoa Xuân và Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 5 chủ đề “Quận 8 - Chào Xuân Mới” Tết Mậu Tuất năm 2018  trên Tờ tin tháng 01/2018.

2. Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng nội dung của bài phát thanh Hội Hoa Xuân và Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 5 chủ đề “Quận 8 - Chào Xuân Mới” Tết Mậu Tuất năm 2018 trên cổng thông tin điện tử Quận 8.

3. Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bảng tin khu phố về tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa và Hội Hoa Xuân; Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 5 chủ đề “Quận 8 - Chào Xuân Mới” Tết Mậu Tuất năm 2018 sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, tổ chức phát thanh ít nhất 1 lần trong tuần.

Lưu ý: Đề nghị Ủy ban nhân dân phường 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 cử cán bộ nhận đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 nhận đĩa DVD tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Đề nghị các đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả (lồng ghép nội dung báo cáo ngành hàng tháng) để Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8./. 

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin Q8


Số lượt người xem: 878    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm