SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
5
0
0
9
1
Thông tin về Đảng bộ 30 Tháng Bảy 2018 10:00:00 SA

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẬN 8

Kính thưa đồng bào và các bạn!

Quận 8 là quận ven nội thành thành phố Hồ Chí Minh, nằm phía Tây Nam thành phố, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định cách nay hơn 300 năm.

Trải qua 88 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (03/02/1930 - 03/02/2018), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 8 đồng cam cộng khổ, đã vượt qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, cống hiến, hy sinh, kiên trì đấu tranh đánh Pháp, đuổi Nhật, dũng cảm đương đầu với đế quốc Mỹ, vẫn sừng sững hiên ngang vượt qua khó khăn, bám đất, bám dân, bền bỉ vượt qua thử thách, chiến thắng kẻ thù để bảo vệ mảnh đất quê hương Quận 8. Và suốt chiều dài lịch sử ấy, Quận 8 đã đóng góp công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước giành nhiều thắng lợi vô cùng vẻ vang và anh dũng. 

Kính thưa đồng bào! 

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), 73 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2018). Đồng thời, phát huy truyền thống quý báu của Đảng bộ và Nhân dân Quận 8 trong suốt chặn đường lịch sử, ghi nhớ công ơn của những tiền nhân và đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì cuộc đấu tranh, giành sự sinh tồn của dân tộc, giải phóng quê hương Quận 8 kiên trung, bất khuất. Ban Thường vụ Quận ủy (nhiệm kỳ X) đã sưu tầm, biên soạn và phát hành quyển sách “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân Quận 8” giai đoạn 1930 – 2010 (trong đó có các giai đoạn lịch sử: 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 – 2010). Quyển sách là một công trình có ý nghĩa giá trị lịch sử sâu sắc, ghi lại tinh thần xây dựng và đấu tranh hào hùng, anh dũng của Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Quận 8 qua từng giai đoạn lịch sử, ghi nhớ công lao hy sinh to lớn của tiền nhân và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu về cội nguồn của cha anh đi trước, làm hết sức mình để xứng đáng là đội ngũ kế thừa, mãi mãi là người con ưu tú của quê hương Quận 8.

Kính thưa đồng bào! 

Tiếp bước truyền thống anh hùng của bao lớp người đi trước, phát huy những kết quả, thành quả đạt được trong thời gian qua, đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận 8 không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách với phương châm “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên”. Thông qua từng nội dung, chương trình, các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện có kết quả 11 chương trình hành động của Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 triển khai, gắn với từng Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Quận 8 nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hiện nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên từ quận đến cơ sở đã và đang bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, luôn là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đẩy mạnh tham mưu và triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đoàn kết, nhất trí, sự đồng thuận trong nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Quận 8 là hết sức cần thiết. Qua đó, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ Quận 8, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng là nhiệm vụ quan trọng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, về truyền thống lịch sử và văn hóa, tạo điều kiện cho cho mỗi người dân Quận 8, nhất là thế hệ trẻ tiếp thu, nghiên cứu những kiến thức lịch sử, truyền thống đấu tranh kiên cường và bất khuất của cha ông, tạo động lực và đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Quận 8 và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay và mai sau, xứng đáng là người con ưu tú của quê hương Quận 8./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 582    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm