SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
2
6
9
2
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 08 Tháng Ba 2017 7:30:00 SA

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 3 NĂM 2017

PHẦN I: Một số hành vi vi phạm được điều chỉnh theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016.

1. Hành vi:

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẽ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng.(Điểm a, Khoản 1, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức.

2. Hành vi:

- Đổ rác, xả nước thải ra đường bộ không đúng nơi quy định.(Điểm đ, Khoản 2, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức

3. Hành vi:

- Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ.(Điểm b, Khoản 3, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức.

4. Hành vi

- Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. (Điểm a, Khoản 4, Điều 12)

- Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp Chợ kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị, rửa xe; đặt, treo biển hiệu; biển quảng cáo; xây, đặt, bục bệ; làm máy che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. (Điểm b, Khoản 4, Điều 12)

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe. (Điểm c, Khoản 4, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến  6.000.000 đồng đối với tổ chức.

5. Hành vi:

- Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ. (Điểm a, Khoản 5, Điều 12)

- Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác. (Điểm d, Khoản 5, Điều 12)

- Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố. (Điểm e, Khoản 5, Điều 12)

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe. (Điểm g, Khoản 5, Điều 12)

- Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. (Điểm h, Khoản 5, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

6. Hành vi:

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe. (Khoản 6, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức.

7. Hành vi:

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.(Điểm a, Khoản 7, Điều 12)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi trên còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

PHẦN II: Một số hành vi vi phạm được điều chỉnh theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ 01/02/2017. Mức phạt tiền trong Nghị định này là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng gấp 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

1. Hành vi:

- Thải chất thải vệ sinh hầm cầu, hóa chất độc, các nguồn gây dịch bệnh vào môi trường trái quy định về bảo vệ môi trường. (Khoản 1, Điều 19)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi môi trường theo quy định, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều 19.

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều 19.

2. Hành vi:

- Vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. (Điểm a, Khoản 1, Điều 20).

Mức phạt:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

3. Hành vi:

- Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. (Điểm b, Khoản 1, Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

3. Hành vi:

- Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. (Điểm c, Khoản 1, Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

4. Hành vi:

- Vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.(Điểm d, Khoản 1. Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

PHẦN III. Một số quy định pháp luật xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

1. Hành vi:

- Môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ (Khoản 1, Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

2. Hành vi:

- Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. (Điểm a, Khoản 2, Điều 20)

- Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.(Điểm b, Khoản 2, Điều 20)

- Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. (Điểm c, Khoản 2, Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

3. Hành vi:

- Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ. (Điểm a, Khoản 3, Điều 20)

- Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ. (Điểm b, Khoản 3, Điều 20)

- Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.(Điểm c, Khoản 3, Điều 20)

Mức phạt:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Hình thức xử phạt b sung:

Tịch thu stiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 20.

Đồng thời, Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định Tội chống người thi hành công vụ, cụ thể như sau

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng  đến  ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm :

a)  Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN 8

 

 

  


Số lượt người xem: 1418    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm