SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
2
2
5
9
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 09 Tháng Giêng 2017 10:05:00 SA

Về việc đăng tải danh sách công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Quận 8

Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công nhận, công bố và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Quận 8 và Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Quận 8.

Thực hiện Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật có quy định: Công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luậtthuộc phạm vi quản lý trên Cng thôntin điện tử/Trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trường hợp không có Cng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử);

Phòng Tư pháp Quận 8 đề nghị Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo Tổ Công nghệ thông tin thực hiện việc đăng tải công khai danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn Quận 8 trên Cổng thông tin điện tử Quận 8 nhằm để các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường có nhu cầu liên hệ phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương./.

(File Đính kèm Phụ lục 1 và 2)

Phạm Thanh Bình - Phòng Tư Pháp Q8 


Số lượt người xem: 1420    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm