SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
5
0
1
5
0
Hoạt động khối phường 17 Tháng Giêng 2019 10:05:00 SA

Phường 12 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy phường 12 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cấp ủy chi bộ, đảng viên toàn Đảng bộ cùng cán bộ công chức, ban chấp hành các đoàn thể phường. Báo cáo viên hội nghị, đồng chí Hà Trung Thành – Thạc sĩ – Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các giải pháp đột phá và nội dung cơ bản trong Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và các nội dung trong chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo Bác. Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và Chuyên đề năm Đảng ủy đề nghị trong sinh hoạt định kỳ tháng tới các cấp ủy chi bộ tổ chức thảo luận, cho đảng viên viết bài thu hoạch và báo cáo Đảng ủy những nhận thức cá nhân của đảng viên về các nghị quyết vừa học, có liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

 

Đ/c Hà Trung Thành – Thạc sĩ – Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung của Nghị quyết TW 8, Chỉ thị số 23 và Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo Bác.

Thanh Tuyền – UBND Phường 12

 


Số lượt người xem: 249    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm