SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
5
0
0
9
5
Hoạt động khối phường 20 Tháng Giêng 2019 9:55:00 SA

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐAI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 7 LẦN THỨ XIII NHIÊM KỲ (2019-2024)

Ngày 17 – 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB.MTTQ) Viêt Nam Phường 7 tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 lần thứ XIII nhiệm kỳ (2019-2024), tại Hội trường Nhà văn hóa Phường 7 Quận 8. Tham dư có Bà Trần Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận 8; Ông Nguyễn Văn Cường – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 7; Ông Lê Phước Thật – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND Phường; Ông Phí Văn Thịnh – Đảng ủy viên, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam phường 7 cùng đai diện các ban ngành đoàn thể phường, các tổ chức thành viên của UB.MTTQ Việt Nam phường và sự tham dự của 82 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tôc trên địa bàn phường.

 Trong Đại hội đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, xây dựng mục tiêu phương hướng chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiêu quả công tác trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội đại biểu Măt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 lần thứ XIII nhiệm kỳ (2019-2024) đã hiệp thương cử ra Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 lần thứ XIII nhiệm kỳ (2019-2024) gồm 35 vị đã đề cử Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực như sau:

1.Ông Phí Văn Thịnh – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Phường 7.

2.Bà Trương Thị Hồng Khang – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 7.

3.Ông Nguyễn Công Thành-Ủy viên Thường trực UBMTTQ Viêt Nam Phường 7.

Và hiệp thương cử Đoàn đại biểu UB.MTTQ Việt Nam Phường 7 dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ (2019-2024) gồm 01 đại biểu đương nhiên, 06 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

 

 

ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THỐNG NHẤT 100% NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UB.MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 7 LẦN THỨ XIII NHIÊM KỲ 2019-2024

 

 

BÀ TRẦN THỊ THU THỦY - PCT UB.MTTQ VIỆT NAM QUÂN 8 - TRAO TẶNG KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ

 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG - QUẬN ỦY VIÊN  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG TRAO TẶNG KHEN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN

 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN MINH - PHÓ BÍ THƯ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TRAO KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN

 

 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU UB.MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 7 CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Hồng Khang – UBND Phường 7

 


Số lượt người xem: 315    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm