SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
5
0
1
2
3
Hoạt động khối phường 18 Tháng Giêng 2019 3:40:00 CH

PHƯỜNG 16 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Xác định việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp là nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên, chiều 17/01, tại hội trường UBND, Đảng ủy Phường 16 tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2019. Đến dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8.

Tại hội nghị, báo cáo viên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt Quy định 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; một số nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung nghe báo cáo viên thông tin một số nội dung nổi cộm liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Sau buổi học tập, cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung mà Hội nghị lần thứ tám đã thông qua vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị bằng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân.

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 báo cáo tại hội nghị

Thành Nam - UBND Phường 16

 


Số lượt người xem: 334    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm