SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
5
0
1
6
9
Hoạt động khối phường 06 Tháng Giêng 2019 8:40:00 SA

Phường 14 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngày 05/01, Đảng ủy Phường 14 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. 

Hội nghị có sự tham dự của trên 150 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phường. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lâm Hữu Đức – Trưởng Phòng Huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, triển khai 4 chuyên đề: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (tài liệu học tập được gửi đến từng cán bioj, đảng viên tham dự).

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị học tập với tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Ngay sau hội nghị quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên sẽ thực hiện phiếu lấy ý kiến và viết thu hoạch cá nhân, chi bộ tổ chức thảo luận tổng hợp ý kiến.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nghiên cứu nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

 

 

Quang cảnh buổi Hội nghị

 

 

 

Đồng chí Lâm Hữu Đức- Trưởng phòng Huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy. báo cáo viên Hội nghị

UBND Phường 14

 


Số lượt người xem: 231    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm