SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
9
7
5
6
3
Hoạt động khối phường 29 Tháng Mười Hai 2018 1:55:00 CH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 5 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Ngày 27 – 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam Phường 5 tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự có bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Phó Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Mai Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam Quận 8; Bà Trần Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Quận 8; Ông Trần Văn Thành – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8; Bà Huỳnh Kim Chi – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Quận 8; Ông Phan Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 5; Ông Phạm Thanh Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 5; Ông chí Phạm Chí Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5; Bà chí Đinh Thị Nho - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND Phường 5; ông Trần Minh Quân – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 cùng các đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể quận, phường; Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường và sự tham dự của 90 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.

 

 

Quang cảnh tại Đại hội.

 

 

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội: Những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 nhiệm kỳ XIII (2019 - 2024) gồm 39 vị và đã đề cử Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực như sau:

1. Ông Trần Minh Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5.

2. Bà Nguyễn Thúy Phụng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5.

3. Ông Vũ Trung Tuấn Đạt - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5.

Và việc hiệp thương cử Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 01 đại biểu đương nhiên, 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 

 

Đại hội cũng đã thống nhất 100% Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Phó Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ (2013 - 2018).

 

 

Ông Mai Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam Quận 8 trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ (2013 - 2018).

 

 

Ông Phan Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 5 trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ (2013 - 2018).

 

Sau hai phiên làm việc nghiêm túc, Đại hội đã hoàn tất các nội dung, chương trình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Có thể nói, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Phường 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2019 – 2024) đã thành công tốt đẹp.

Thúy Phụng – UBND Phường 5

 


Số lượt người xem: 269    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm