SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
7
3
5
0
3
Tin văn hóa thể thao 11 Tháng Tư 2017 8:45:00 SA

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trong thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm đa dạng về hình thực và nội dung góp phần thực hiện hiệu quả 07 phường văn minh đô thị, 81 khu phố văn hóa, 205/206 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 66.582/70.994 hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

Để duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ quận đến phường cần tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung:

1. Thực hiện hiệu quả công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

2. Duy trì và thực hiện thường xuyên việc giao tiếp, ứng xử văn hóa; văn minh về văn hóa giao thông; nền nếp xây dựng gia đình văn hóa gắn với Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào tại cơ sở, vận động mỗi người dân thường xuyên tham gia thể dục thể thao.

4. Nhân rộng và tuyên dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình gương  “Người tốt, việc tốt; các mô hình, giải pháp hiệu quả tại cơ sở như mô hình “05 hộ liền kề, xây dựng CLB gia đình hạnh phúc…

5. Công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ trong triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng Phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa.

Thực hiện tốt các nội dung trên, công tác xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” của quận ngày một chất lượng, góp phần xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Dương Chí Quang - Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 


Số lượt người xem: 235    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm