SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
7
5
9
Thông tin về Đảng bộ 07 Tháng Tư 2017 8:25:00 SA

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 8 LẦN THỨ 9

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 khóa XI đã tiến hành kỳ họp thứ 9 mở rộng đến các bí thư cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, quyết nghị chương trình công tác quý II năm 2017. Hội nghị đã vinh dự được Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân trong quý I năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà Đảng bộ quận cần tập trung thực hiện:

Một là, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và là năm tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, khống chế không để dịch bệnh tay chân miệng, vi rút Zika gia tăng trên địa bàn quận; tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó, chú trọng vai trò lãnh đạo của chính quyền trong việc phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sai trái trên địa bàn.

Hai là, cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về trật tự lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường độ, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, mỹ đô thị.

Ba là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó chú trọng triển khai tổ chức sinh hoạt hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn với tổ chức kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bốn là, tham mưu các giải pháp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực hiện chuyển hóa địa bàn; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giám sát tốt các tuyến đường hẹp, có mật độ giao thông cao, các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy tốt vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về đổi mới phương pháp làm việc, phát huy hiệu quả công việc, sử dụng giờ làm việc khoa học, hợp lý; nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị.

 

Đồng chí Ngô Thành Tuấn - Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

 

Đồng chí Lê Quỳnh Đài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận báo cáo tiến độ thực hiện chương trình quy hoạch, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 8

Lê Hoàng Thúy An – Văn phòng Quận ủy Quận 8 


Số lượt người xem: 565    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm