SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
8
4
3
2
8
Thông báo 12 Tháng Tư 2017 4:10:00 CH

Về việc truyên truyền đảm bảo hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn Quận 8.

Thực hiện công Văn số 526/PCCL-KTAT ngày 10/3/2017 của Công ty Điện lực Chợ lớn về việc tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp;

Thực hiện Phiếu chuyển số 1080/PC-VP ngày 14/3/2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường tuyên truyền về việc “đảm bảo hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp quy định tại Điều 4, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 14/2014/NĐ-CP và việc xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp quy định tại Điều 15 Nghị định 134/2013/NĐ-CP” trên hệ thống phát thanh  và tuyên truyền đến khu phố, tổ dân phố, hộ dân trên địa bàn phường, nhắc nhở các hộ kinh doanh tháo gỡ biển báo, hộp đèn, bảng hiệu, di dời ăngten ti vi gần đường dây điện,... có nguy cơ gây sự cố về cháy nổ; đặc biệt là về việc quản lý kinh doanh dưới và gần đường dây điện cao thế trên địa bàn Phường 7. (Đính kèm tài liệu tuyên truyền).

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8 


Số lượt người xem: 272    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm