SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
4
7
6
5
1
Hoạt động khối phường 21 Tháng Giêng 2019 1:20:00 CH

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 23-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 20  tháng 1 năm 2019, Đảng ủy phường 3 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII tại Hội trường UBND phường cho cán bộ, đảng viên phường 3.

Đến dự có đồng chí: Nguyễn Thị Tính – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3; Đồng chí: Lê Thị Mai Phương – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 3; Đồng chí: Huỳnh Bá Hiếu – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 3; đồng chí: Trần Thị Ngọc Hà – Chủ tịch UB.MTTQ VN Phường 3 cùng toan thể cán bộ công chức tại Phường.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên được báo cáo viên giới thiệu về Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên  nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, và những nội dung của Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đặng Khánh Dung – UBND Phường 3

 


Số lượt người xem: 298    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm