SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
9
7
2
5
7
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 27 Tháng Mười Hai 2018 8:05:00 SA

QUẬN 8 TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH KHÍ

Sáng ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triển khai Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/8/2018 và thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016; và bãi bỏ Chương V của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Hội nghị được Ông Nguyễn Văn Hải đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh triển khai Nghị định 87/2018/NĐ-CP và có 50 người tham dự, gồm các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngành kinh doanh khí trên địa bàn Quận 8.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí có 6 chương, 62 điều. Nghị định này quy định về hoạt động và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Nghị định đã đơn giản hóa và bãi bỏ các điều kiện kinh doanh về quy mô tối thiểu, quy định về sở hữu cơ sở vật chất, quy định bắt buộc phải thiết lập hệ thống phân phối và một số thủ tục hành chính. Thay vào đó, Nghị định nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Một số nội dung của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí:

Đối tượng áp dụng: Thương nhân theo quy định của Luật thương mại; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Về kinh doanh khí (từ điều 6 đến điều 35): Nghị định quy định các điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với:

+ Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí;

+ Cửa hàng bán lẻ LPG chai; trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải; trạm cấp LPG/LNG/CNG; trạm nén CNG;

+ Sản xuất, sửa chữa chai LPG; sản xuất chai LPG mini;

+ Điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường;

+ Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí; kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai; kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.

Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng chận đủ điều kiện (từ điều 36 đến điều 46): Nghị định quy định các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/ CNG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini (thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải (thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).

+ Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (do bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng), nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Trường hợp cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (do thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký), thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí: (từ điều 47 đến điều 57): Nghị định quy định chung về an toàn đối với các cơ sở kinh doanh khí; an toàn đối với bồn chứa khí; đường ống vận chuyển khí; trạm nạp LPG vào chai; trạm nạp khí vào phương tiện vận tải; trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; vận chuyển LPG chai bằng ô tô; vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng; vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa; kho chứa LPG chai.

Về Điều khoản chuyển tiếp:

- Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Các cơ sở kinh doanh khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực, chưa đáp ứng khoảng cách an toàn về bố trí bồn chứa, khu vực nạp, sau 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8

 


Số lượt người xem: 391    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm