SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
2
1
1
9
4
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 24 Tháng Năm 2022 9:20:00 SA

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 triển khai các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 đã tiến hành triển khai các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay mua, thuê, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch).

Thực hiện văn bản số 3699/NHCS-TDSV ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như:

- Bổ sung đối tượng thụ hưởng: Học sinh, sinh viên (HSSV) là thành viên của hộ gia đình có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Mức vốn cho vay tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/HSSV, áp dụng kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2022.

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 tiếp tục đẩy mạnh cho vay Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo để người dân trên địa bàn Quận 8 tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế (Đối tượng vay vốn: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ vượt chuẩn cận nghèo do UBND Thành phố quy định theo từng thời kỳ).

 

 

 

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN 8


Số lượt người xem: 172    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp số 2 của Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và công chức phụ trách công ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC TẠI VIỆT
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC
Một số quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam ở địa phương
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
  Hội nghị tuyên truyền “Một số quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường 13  (13/08)
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022  (05/08)
  Một số quy định xử phạt vi phạm hành trong phòng, chống dịch  (05/08)
  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA “TÍN DỤNG ĐEN” LỪA ĐẢO QUA MẠNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6  (11/07)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” và “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  (08/07)
  Tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”  (07/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  (13/06)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm