SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
4
7
5
7
Thông tin về Đảng bộ 21 Tháng Chín 2019 2:10:00 CH

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Chiều ngày 20/9, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cấp ủy cơ sở đảng.

Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; thể hiện sự chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác giám sát theo hướng mở rộng, thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận; công tác cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề án số 02-ĐA/TU của Thành ủy;... Qua đó, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và Điều lệ Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về mất đoàn kết nội bộ ở một số cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đúng thực chất hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận; đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy kết hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận trong công tác phối hợp phòng, ngừa, phát hiện dấu hiệu vi phạm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đồng thời, đề cao sự chủ động tự kiểm tra của đảng bộ, chi bộ cơ sở, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên; việc phân tích chất lượng đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp của đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo đúng quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định, văn bản mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường công tác phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, theo dõi kết quả xử lý 04 nguồn thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân và nhân dân theo thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức tổng kết chương trình hành động, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019.

 

 

Đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

Đồng chí Vương Phước Hải, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Đinh Thị Thim – Văn phòng Quận ủy Quận 8


Số lượt người xem: 585    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp ...
Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020
Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8 và tại 14 điểm cầu thuộc Ủy ban nhân dân 14 phường; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải ở cơ sở năm 2020 bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện ...
Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020
Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và ...
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018  (28/12)
  Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018  (08/11)
  Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  (12/09)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm