SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
5
7
9
Thông tin về Đảng bộ 24 Tháng Tám 2019 9:10:00 SA

Quận 8 Tăng cường giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, công trình trọng điểm

Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận 8 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường”. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Tô Thị Thủy, Phó Trưởng Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy Quận 8; các đồng chí lãnh đạo các ban và Văn phòng Quận ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN; Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân 16 phường.

Trong thời gian qua, Ban Thanh tra nhân dân phường phát huy vai trò nòng cốt giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định, tập trung ở 04 lĩnh vực chính: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư cộng đồng. Qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân phường đã phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý và thực hiện chính sách pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức tại địa phương.

Trong khuôn khổ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các đồng chí đại biểu trao đổi các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả; cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế; Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung: giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện pháp luật về dân chủ; về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong việc lãnh đạo, định hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường; giám sát thực hiện các nội dung công khai cho người dân được biết theo quy định; việc phối hợp, tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân phường tham gia giám sát việc thực hiện các dự án và công tác lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã đề nghị: tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai minh bạch, dân chủ; trong đó, tăng cường giám sát việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về dịch vụ hành chính công và việc công khai kết quả đánh giá; giám sát những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, nhất là những trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn gắn với Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 22-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục triển khai Chương trình chỉnh trang đô thị, do đó, Ủy ban MTTQVN quận và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo, định hướng cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường tiến hành giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng, giao thông được khởi công thuộc phạm vi trên địa bàn phường.

 

 

Quang cảnh buổi hội nghị.

Phạm Thúy Hằng – Văn phòng Quận Ủy Quận 8

 


Số lượt người xem: 710    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn trích dẫn một số nội dung mới của Nghị định số ...
Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định ...
Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp ...
Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020
Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8 và tại 14 điểm cầu thuộc Ủy ban nhân dân 14 phường; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải ở cơ sở năm 2020 bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện ...
Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020
Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và ...
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại  (05/05)
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.  (15/05)
  Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại  (26/04)
  Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018  (28/12)
  Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018  (08/11)
  Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  (12/09)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm