SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
8
8
2
7
8
VHTT - Công văn 05 Tháng Sáu 2019 2:10:00 CH

Hướng dẫn tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Căn cứ Công văn số 947/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác gia đình quý 2 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức hoạt động hè năm 2019,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 hướng dẫn tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với nội dung như sau:

1. Chủ đề, thông điệp truyền thông ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em (đính kèm Phụ lục 1)

2. Nội dung tuyên truyền:

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò ngày gia đình gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình nâng cao kiến thức, kỹ năng cho mọi tầng lớp nhân dân hướng đến thay đổi hành vi từng thành viên trong gia đình, qua đó hình thành nên văn hóa ứng xử góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tuyên truyền các văn bản chính sách, pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư.

3. Hình thức truyên truyền:

- Tổ chức các hoạt động thông qua hội nghị, hội thi, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, thời trang, vẽ tranh, thi thể thao…

- Tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua hệ thống panô, áp phích, ấn phẩm, băng rôn, bảng điện tử trên các tuyến đường đông dân cư và tại cơ quan, đơn vị

- Phát thanh trên hệ thống loa về ngày gia đình và tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình (đính kèm bài phát thanh).

Rất mong các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 44    
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm