SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
5
2
4
5
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 08 Tháng Ba 2019 3:15:00 CH

Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công

Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Công văn số 8215/STC-CS ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có Công văn số 84/TCKH-NS ngày 26 tháng 02 năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công (không bao gồm trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công).

1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công của cơ quan chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường, đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác theo quy định (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ (số tài khoản: 3941.0.1040230.00000) của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 tại Kho bạc Nhà nước Quận 8.

Chứng từ nộp tiền ghi đầy đủ, cụ thể nội dung diễn giải, tên đơn vị nộp. Sau khi nộp, có văn bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (kèm chứng từ nộp tiền) trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp tiền để làm cơ sở hạch toán, đối chiếu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản công có trách nhiệm lập, phê duyệt dự toán đối với các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 để chi trả chi phí xử lý tài sản.

Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

- Văn bản đề nghị thanh toán, nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán, kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi.

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 cấp tiền cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Định kỳ hàng quý, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 nộp số tiền còn lại đối với các khoản thu từ xử lý tài sản đã hoàn thành việc thanh toán chi phí vào ngân sách nhà nước.

2. Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công (trừ số thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất) của đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, sau khi trừ chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, được bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Nguyễn Đức Lâm - Phòng Tài chính và Kế hoạch

 


Số lượt người xem: 47    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP, có hiệu lực sau 10 ngày ký và thay thế Quyết định 23/2015/QĐ-UBND. Trong bài viết này tập trung nội dung xem xét hỗ trợ, bồi thường. 1. Xem xét hỗ trợ, bồi thường tùy thời điểm Để đảm bảo quyền lợi hợp ...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
Thực hiện Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về phát triển du lịch trên địa bàn quận năm 2018; Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật liên quan. Đến tham dự buổi hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương -Quận ủy viên ...
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu XD, sản xuất, kinh doanh vật liệu XD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản,  (10/01)
  Một số quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.  (14/12)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm