SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
2
2
3
9
5
Hoạt động mặt trận đoàn thể 01 Tháng Tám 2022 2:05:00 CH

ỦY BAN MTTQ QUẬN 8 GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG VÀ TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã thành lập Đoàn giám sát do ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác quản lý sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn Phường 6, 7, 11 và 14 Quận 8.

Qua việc giám sát, nhằm ghi nhận và kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng đất công và tài sản công; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong công tác quản lý, sử dụng và thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, công tác giám sát phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Sau các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8, kết luận và đề nghị Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, khắc phục các hạn chế liên quan đến công tác quản lý đất công, tài sản công; làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn phường theo đúng quy định; kịp thời tiếp nhận, xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan; phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban Thanh tra nhân dân phường giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa phường.

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 6

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 7

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 11

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 14

 

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 40    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp số 2 của Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và công chức phụ trách công ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC TẠI VIỆT
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC
Một số quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam ở địa phương
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
  Hội nghị tuyên truyền “Một số quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường 13  (13/08)
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022  (05/08)
  Một số quy định xử phạt vi phạm hành trong phòng, chống dịch  (05/08)
  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA “TÍN DỤNG ĐEN” LỪA ĐẢO QUA MẠNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6  (11/07)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” và “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  (08/07)
  Tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”  (07/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  (13/06)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm