SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
0
1
2
4
4
9
Dự án đầu tư xây dựng 29 Tháng Mười Một 2019 2:10:00 CH

Về việc niêm yết công khai danh mục các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sa đi, b sung mt s điu ca 37 Lut có liên quan đến quy hoch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh;     

Thực hiện theo Kế hoạch số 7271/KH-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc triển khai việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện,

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 niêm yết công khai Danh mục các dự án dự kiến thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 - Quận 8 trên trang thông tin điện tử của Quận 8.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 niêm yết Danh mục các dự án dự kiến thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 - Quận 8 và Danh sách đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình – cá nhân trong năm 2020 trên Bảng tin của Ủy ban nhân dân 16 Phường Quận 8. Đồng thời, ghi nhận lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8.

3. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tổng hợp việc niêm yết của Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 và ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8 chuyển thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 8.

(Đính kèm Danh mục dự án, công trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 8 và Danh sách đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020 trên địa bàn Quận 8)

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 thực hiện theo quy định./.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8


Số lượt người xem: 76    
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm