SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
1
3
2
8
5
Tin tức sự kiện 13 Tháng Tám 2019 8:00:00 SA

Hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Thực hiện Công văn số 2325/SVHTT-XDNSVHGĐ, ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”,

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 biên soạn nội dung tuyên truyền  “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, đề nghị:

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể quận, phường triển khai đến cán bộ, công chức, công nhân, viên chức lao động nắm rõ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị.

- Ủy ban nhân dân 16 phường, mỗi đơn vị thực hiện 02 pano cố định tuyên truyền các nội dung Bộ tiêu chí góp phần tuyên truyền cổ động trực quan (đính kèm Phụ lục 1 - khẩu hiệu tuyên truyền) và phát thanh trên địa bàn dân cư  (đính kèm Phụ lục 2 - bài phát thanh).

Phòng Văn hóa và thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 21    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm