SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
0
1
1
5
2
Tin tức sự kiện 16 Tháng Ba 2018 9:35:00 SA

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 phối hợp giám sát Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBN MTTQ VN phường

Nhằm đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giai đoạn 2016 - 2021. Ngày 15 tháng 3 năm 2018. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 phối hợp Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận ủy Quận 8 giám sát Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giai đoạn 2016 - 2021 tại phường 9, 10, 15.

Nội dung giám về công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác  tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; công tác hỗ trợ hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng chính quyền; công tác giải quyết và trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 chuyển đến; tham dự các kỳ họp; chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế đề ra. Đồng thời, giám sát hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường; hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương và cán bộ, công chức, nhà nước tại cơ quan được giám sát; giám sát công tác phối hợp giữa Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về tạo điều kiện hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong việc thực hiện hòa giải ở cơ sở,…

Đoàn giám sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng và được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan. Qua giám sát kịp thời ghi nhận, đề xuất nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay; kiến nghị khắc phục các hạn chế, thiếu sót và rút kinh nghiệm để đảm bảo việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn 16 phường./.

 

 

 

Giám sát thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10, 15.

 

Hương Giang - Ủy ban MTTQ Quận 8 


Số lượt người xem: 267    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm