SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
1
3
1
1
3
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Hai 2016 8:55:00 SA

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 11 tháng 10 năm 2016 Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5324/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, theo đó:

1.Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này áp dụng cho việc thực hiện hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố. Các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là các dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

2. Đối tượng hỗ trợ:

Cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp (hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là dự án khởi nghiệp)

*Về điều kiện tham gia và thực hiện:

1.Đối với cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp:

a.Có dự án khởi nghiệp thuộc 4 ngành trọng yếu (cơ khí, điện tử-công nghệ thông tin, hóa chất-nhựa-cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm), công nghệ hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch dụ (tài chính-ngân hàng-bảo hiểm; thương mại, du lịch; vận tải, cảng và kho bãi; bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; kinh doanh tài sản bất động sản; tư vấn; khoa học công nghệ, y tế; giáo dục và đào tạo) được thành phố ưu tiên phát triển

b.Có dự án khởi nghiệp có tiềm năng mang lại hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực còn lại

c.Chưa nhận được sự hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước tại thời điểm đăng ký

2.Thời gian hỗ trợ:

Thời gian hỗ trợ đối với 01 dự án khởi nghiệp không quá 24 tháng

3.Nội dung và định mức hỗ trợ:

a.Hỗ trợ một phần kinh phí cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm thị trường. Định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định hiện hành.

b.Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho 01 dự án khởi nghiệp khôn quá hai 02  tỷ đồng. Trường hợp đặc biệt (trên 02 tỷ đồng) do Ủy Ban nhân dân thành phố quyết định.

4.Hình thức hỗ trợ và kinh phí thực hiện:

a.Hỗ trợ một phần hoặc cùng hỗ trợ với các nhà đầu tư theo tỷ lệ 1:1, ưu tiên hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp có sự tham gia cùng đầu tư từ các nhà đầu tư khác

b.Kinh phí được cấp cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

c.Việc khoán chi, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định về các chế độ khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nhước theo quy định hiện hành

d.Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bó trí hàng năm tại Sở Khoa học và công nghệ.

Phạm Thị Bích Hạnh - Phòng Kinh tế Quận 8

(Trích từ Quy chế phối hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) 


Số lượt người xem: 695    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm