SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
4
2
7
7
3
Tin tức sự kiện 09 Tháng Ba 2016 10:30:00 SA

Quận Đoàn 8 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016

 

            Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn v/v tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) với chủ đề "Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Nhằm cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016, Ban Thường vụ Quận Đoàn triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 chủ đề "Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – THỜI GIAN - CHỈ TIÊU:

            1. Mục đích:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam, truyền thống Anh hùng của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Khu Đoàn, Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, truyền thống của Đoàn Quận 8 trong những năm qua.

- Tổ chức các hoạt động, phong trào gắn với thực hiện các công trình thanh niên cụ thể, hiệu quả, gắn với việc Tuổi trẻ Quận 8 chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tham gia triển khai thực hiện các chương trình hành động Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các lĩnh vực có liên quan.

            - Phát huy tính xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên góp phần thực hiện các vấn đề về an sinh xã hội, an toàn giao thông, nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận; Tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi … Qua các hoạt động phong trào phát hiện các cá nhân tích cực tạo nguồn phát triển Đoàn viên, Hội viên mới.

- Tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành và của toàn xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu niên.

2. Yêu cầu: 

- Mỗi đoàn viên, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên thiết thực trong thực hiện về an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tốt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (Hộ cận nghèo); ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị chung tay xây dựng Quận 8 “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

- Các hoạt động và các công trình thanh niên phải mang lại hiệu quả và phù hợp. Huy động được các nguồn lực xã hội cùng thực hiện.

            3. Thời gian:

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/02/2016 đến ngày 30/3/2016

+ Thời gian ra quân khởi động tháng thanh niên: Ngày 28/02/2016

            4. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- 100% Cơ sở Đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam gắn với ngày đoàn viên rèn luyện và hành động.

- Giới thiệu, bảo lãnh cho thanh niên Quận 8 vay vốn học tập, học nghề, làm kinh tế với tổng trị giá 01 tỷ đồng.

- Từ Quận đến Cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 20 ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên qua đó hướng nghiệp cho ít nhất 5.000 học sinh, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.500 thanh niên, trong đó ít nhất 300 thanh niên có việc làm ổn định

- Tổ chức thành công 02 hội thảo chuyên đề về thực hiện chủ đề năm 2016.

- Tổ chức 01 Ngày hội “Rèn luyện và hành động” cấp Quận đợt 1 năm 2016.

- Tổ chức 01 ngày hội tuyên tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho người dân. 

- Phát động thanh niên làm kinh tế và hỗ trợ kinh phí cho thanh niên khởi nghiệp từ chương trình “Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng” cho ít nhất 5 thanh niên; Từ Quận đến Cơ sở trao ít nhất 200 suất hỗ trợ học tập “Lý Tự Trọng”.

- Thực hiện trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho dân nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Mỗi Đoàn phường phối hợp với lực lượng Công an phường đăng ký tiến hành cảm hóa, giáo dục ít nhất từ 02 thanh thiếu nhi chậm tiến có tiến bộ trên địa bàn; trong đó phải có được ít nhất 01 thanh niên hoàn lương từng có tiền án, tiền sự về tội trộm, cướp tài sản.

- Mỗi cơ sở Chi đoàn giáo viên – Đoàn trường THPT, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chi đoàn giáo viên – Liên đội trường THCS đăng ký tiến hành cảm hóa, giáo dục được ít nhất từ 05 học sinh chưa ngoan, học sinh có hạnh kiểm trung bình, yếu có tiến bộ tại đơn vị.

- Phát triển 1.500 Đoàn viên, 2.000 Hội viên, 3.000 Đội viên

- Công nhận 350 ĐVƯT và giới thiệu sang Đảng.

- Xét công nhận 50 đoàn viên 10 năm, 15 năm tuổi Đoàn tiêu biểu.

- Thành lập mới ít nhất 02 Chi đoàn, 03 Chi hội ngoài nhà nước.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng Thanh niên năm 2016; Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác giáo dục ĐVTN:

* Hoạt động cấp Quận:

- Tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

- Xây dựng 02 điểm tuyên truyền, cổ động trực quan ngoài trời cho ĐVTN và nhân dân trên địa bàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bằng cách thông qua việc thực hiện các panô, áp phích đặt tại các công viên trên địa bàn Quận.

- Tổ chức tuyên truyền, xây dựng nhận thức đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa Chủ đề năm 2016 Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"; triển khai các hoạt động chào mừng truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2016)

- Tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện cẩm nang truyền lửa “Nhắn tuổi 20”.

- Tổ chức triển lãm “Tự hào trang sử Đoàn – Đội”.

* Hoạt  động cấp cơ sở:

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan về Tháng Thanh niên, giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên và xã hội về ý nghĩa, mục đích của Tháng Thanh niên. Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn đều có các hình thức tuyên truyền cụ thể về Tháng Thanh niên.

- 100% cơ sở Đoàn tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, hội viên.

- 100% Đoàn phường tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam gắn với tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

- Cơ sở đoàn chủ động tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn, thăm gia đình chính sách kết hợp sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

2. Tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, An toàn giao thông, bảo vệ môi trường,  tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn:

* Hoạt động cấp Quận:

- Tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2016; ngày hội Văn minh đô thị lần I năm 2016, qua đó phát động toàn thể thanh niên Quận 8 thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông, ra quân tổng vệ sinh các điểm về môi trường trên địa bàn Quận 8.

- Chỉ đạo các Cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân ngày “Chủ nhật xanh” tổng vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường; phát huy hiệu quả phong trào “30 phút Chủ nhật hàng tuần vì khu phố xanh - sạch - đẹp”; thực hiện chương trình “Công viên không rác” và “Ngày thứ bảy tình nguyện”, xây dựng Cổng trường sạch - đẹp - an toàn”, công sở văn minh - sạch đẹp”.... góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng khu phố “An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động của “đội hình phản ứng nhanh” nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông: hướng dẫn giao thông và kịp thời phối hợp xử lý ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm tại các giao lộ thường xuyên xảy ra ùn tắc trên địa bàn quận 8; Khu vực trường học tăng cường chủ động tuyên truyền an toàn giao thông trong Đoàn viên, học sinh xây dựng “Trường học với an toàn giao thông”.

* Hoạt  động cấp cơ sở:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường: trồng cây xanh, hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, thực hiện tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi Cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư đồng loạt tổ chức ngày hội “Nếp sống Văn minh đô thị”.

- Tiếp tục duy trì và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của 104 cửa tiệm, chủ sửa chữa xe gắn máy đăng ký “ không nâng độ của xe gắn máy” cho các đối tượng thanh niên.

- 100% Cơ sở Đoàn tổ chức các ngày cùng hành động “Thanh niên hành động vì môi trường” tại địa phương, đơn vị qua đó chung tay giải quyết các điểm về môi trường, các khu vực có nguy cơ về dịch bệnh.

- Đoàn Phường 6, 12, 14 đẩy mạnh các hoạt động trong công tác phòng, chống ma túy nhất là trong thanh thiếu niên.

- Chỉ đạo Chi đoàn khu phố tổ chức ngày hội “Thanh niên khu phố tôi năm 2016”, vận động ĐVTN đăng ký “Thanh niên 3 tốt”, mỗi phường chọn 01 Chi đoàn khu phố tổ chức điểm từ đó rút kinh nghiệm cho các khu phố còn lại.

4. Tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên:

* Hoạt động cấp Quận:

- Quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, có công với Cách mạng trên địa bàn. Tổ chức chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn: tư vấn kiến thức sức khỏe, vận động hiến máu tình nguyện; thăm và giúp đỡ các gia đình neo đơn, các trường khuyết tật, mái ấm...

- Tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó; con em chiến sĩ đang làm nghĩa vụ tại biên giới, biển đảo; con em có người thân vướng vào tệ nạn xã hội...

- Triển khai các công trình phần việc thanh niên thiết thực liên quan đến công tác an sinh xã hội, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phát vay “Quỹ đồng hành cùng thanh niên” cho ít nhất 10 thanh niên; Từ Quận đến Co sở Đoàn trao ít nhất 200 suất hỗ trợ học tập “Lý Tự Trọng”.

- Tổ chức ngày hội thẩm định dự án khởi nghiệp của thanh niên từ Chương trình “Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng” và hỗ trợ kinh phí cho ít nhất 5 bạn thanh niên có dự án khởi nghiệp đúng theo tinh thần định hướng của Ban Thường vụ Quận Đoàn.

- Phối hợp với Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn tổ chức các chương trình bán hàng bình ổn giá tại 16 phường.

- Thực hiện trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho dân nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Phối hợp với BCH Quân sự Quận 8 tổ chức ngày hội Chào đồng chí qua đó giới thiệu việc làm cho Bộ đội xuất ngũ và chương trình giới thiệu đào tạo nghề.

* Hoạt  động cấp cơ sở:

- Mỗi Cơ sở Đoàn Khu vực Trường THPT, Trung cấp Nghề, TTGDTX và 16 Đoàn Phường đồng loạt tổ chức ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên qua đó hướng nghiệp cho ít nhất 5.000 học sinh, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.500 thanh niên, trong đó ít nhất 300 bạn có việc làm ổn định

- Các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai và tuyên truyền các nội dung thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; Tổ chức tuyên truyền vận động các chủ hộ cho thuê nhà trọ thu tiền điện, nước đúng qui định và thu tiền thuê nhà trọ với giá hợp lý cho người dân nghèo, đặc biệt là thanh niên công nhân.

- Mỗi sơ sở Đoàn tuyên truyền ý nghĩa và vận động Đoàn viên tham gia đóng góp tặng thẻ bảo hiểm y tế cho dân nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổ chức ngày hội và trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân, cán bộ Đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị.

- Cơ sở đoàn tiếp tục vận động ĐVTN tham gia đóng góp thực hiện CTTN “Quỹ đồng hành cùng thanh niên”, giới thiệu thanh niên vay vốn từ “Quỹ đồng hành cùng thanh niên” đế nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; Trao tặng quỹ hỗ trợ học tập “Lý Tự Trọng” cho thanh niên; triển khai và hướng dẫn cho thanh niên về chương trình “Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng” qua đó giới thiệu các dự án của thanh niên về Ban Thường vụ Quận Đoàn để khảo xác và hỗ trợ kinh phí để khởi nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ Đoàn, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.

5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn:

* Hoạt động cấp Quận:

- Trao giấy công nhận ĐVƯT và giới thiệu ĐVƯT sang Đảng xem xét kết nạp.

- Tổ chức trao huy hiệu 10 năm, 15 năm tuổi Đoàn.

            - Tổ chức bình chọn và khen thưởng cán bộ Đoàn tiêu biểu quý I/2016.

            - Tập huấn kỹ năng Đoàn cho cán bộ Đoàn khu vực ngoài nhà nước.

            - Thành lập 02 Chi đoàn, 03 Chi hội ngoài nhà nước.

- Xây dựng hướng dẫn công tác phát triển Đoàn viên mới Lớp đoàn viên 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2016)

            - Hướng dẫn chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 3/2016: "Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh".

- Tổ chức Tọa đàm “Giáo viên trẻ, học sinh THPT phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Tiếp tục vận động đoàn viên chủ động tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tại địa bàn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, Hội viên thanh niên.

            * Hoạt  động cấp cơ sở:

            - Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chủ đề “Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” gắn với ngày đoàn viên cùng hành động, triển khai đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Tổ chức các lớp tìm hiểu về Đoàn, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn, Đoàn viên ưu tú vào Đảng. Phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp 1.500 đoàn viên, 2.000 hội viên, 3.000 đội viên.

- Tổ chức họp mặt, giao lưu cán bộ Đoàn các thời kỳ, tôn vinh các thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu của đơn vị.

- 100% cơ sở Đoàn tổ chức lớp 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

            Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Quận Đoàn chia ra các tuần lễ tổ chức các hoạt động như sau:

            1. Tuần lễ Văn minh đô thị, An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh: từ ngày 29/2 đến ngày 6/3/2016, các hoạt động tập trung:

            - Tổ chức ngày hội Nếp sống văn minh đô thị Cấp Quận và Cấp Cơ sở

            - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực trọng điểm

            - Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh, ngày cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng kênh

            - 97 Khu phố đồng loạt tổ chức ra quân 30 phút vì khu phố không rác gắn với ngày hội thanh niên khu phố tôi lần I năm 2016, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng khu phố văn hóa vào ngày 6/3/2015

            - 100% Cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống matuy, tác hại của matuy, HIV/AIDS và vận động thanh niên cám kết nói không với matuy.

            2. Tuần lễ hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng Quận 8 có chất lượng cuộc sống tốt: từ ngày 7/3 đến ngày 13/3/2016

            - 100% Cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho hộ dân, cựu cán bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

            - Thường xuyên quan tâm giúp đỡ các hộ dân thuộc hộ cận nghèo thoát nghèo làm giàu chính đáng.

            - Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần I năm 2016 cấp Quận.

- Phối hợp với Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn tổ chức các chương trình bán hàng bình ổn giá tại 16 phường.

- Thực hiện trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho dân nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

            - Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm giao lưu giúp các hộ cận nghèo có phương pháp thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

            3. Tuần lễ đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân lập nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho thanh niên: từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2016

- Phát vay “Quỹ đồng hành cùng thanh niên” cho ít nhất 10 thanh niên; Từ Quận đến Co sở Đoàn trao ít nhất 200 suất hỗ trợ học tập “Lý Tự Trọng”.

- Tổ chức ngày hội thẩm định dự án khởi nghiệp của thanh niên từ Chương trình “Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng” và hỗ trợ kinh phí cho ít nhất 5 bạn thanh niên có dự án khởi nghiệp đúng theo tinh thần định hướng của Ban Thường vụ Quận Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động VHVN –TDTT, các ngày hội, các sân chơi văn hóa lành mạnh thu hút đông đảo thanh niên tham gia chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn.

- Phối hợp với các đơn vị, các ngành chức năng phấn đấu từ Quận đến Cơ sở tổ chức 20 ngày hội Hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm.

            4. Tuần lễ “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”: từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2016

- 100% Cơ sở Đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam gắn với ngày đoàn viên rèn luyện và hành động.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

- Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2016)

- Thực hiện cẩm nang truyền lửa “Nhắn tuổi 20”.

- 100% Cơ sở đoàn chủ động tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua những chặng đường gian khổ.

- 100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 3/2016: "Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh".

- 100% Cơ sở Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm  ngày thành lập Đoàn, các đêm văn nghệ, đêm hội văn hóa tuyên truyền về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 100% Cơ sở Đoàn tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo Phường với đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu của địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

* Trưởng Ban:

            - Đ/c Trần Văn Thắng – Phó Bí thư Quận Đoàn

            * Phó Ban:

- Đ/c Vũ Minh Hoàng – UVTV, Phó ban MT ANQP ĐBDC Quận Đoàn 8

            * Các Thành viên:

- Đ/c Tăng Bảo Huy – UVTV, Trưởng Ban CNLĐ Quận Đoàn 8

- Đ/c Ngô Quang Tuấn UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận Đoàn 8

- Đ/c Lương Hoàng Bích Trâm – UVTV, Trưởng ban Thiếu nhi Quận Đoàn 8

- Đ/c Đinh Ngọc Vân – UVBCH, Chánh văn phòng Quận Đoàn 8

- Đ/c Đoàn Hữu Tài – UVBCH, Trưởng Ban Thanh niên trường học Quận Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hùng Cường – Phó ban Tuyên giáo Quận Đoàn 8

- Đ/c Nguyễn Minh Thiện – Cán bộ Quận Đoàn 8.

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Phân công các ban Quận đoàn:

+ Giao Ban Mặt trận – Ban ANQP Quận Đoàn là bộ phận thường trực theo dõi hoạt động Tháng Thanh niên, tham mưu các kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào theo tinh thần kế hoạch và chỉ đạo của Thành đoàn; Triển khai các nội dung trọng tâm khối địa bàn dân cư và các chỉ tiêu có liên quan.

+ Giao Ban Tuyên giáo Quận Đoàn Phụ trách các định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn. Hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chủ điểm, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

+ Giao Ban Tổ chức Quận Đoàn Phụ trách hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến công tác tổ chức: Lớp tìm hiểu về Đoàn, phát triển đoàn viên, công nhận đoàn viên ưu tú, xét công nhận danh hiệu Đoàn viên 10, 15 năm tuổi Đoàn; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ngày “Rèn luyện và hành động”.

+ Giao Ban Công nhân lao động Quận Đoàn trực tiếp chỉ đạo cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động động trọng tâm gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tham gia tốt công tác an sinh xã hội, chỉ đạo tổ chức Ngày Pháp luật.

+ Giao Ban Thanh niên Quận Đoàn phụ trách các nội dung của Đoàn trường THPT, trường trung cấp nghề, trung tâm GDTX; Chỉ đạo tổ chức hành trình về nguồn; phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan trong công tác huy động lực lượng đoàn viên học sinh, giáo viên cùng tham gia các hoạt động.

+ Giao Văn phòng Quận Đoàn: là bộ phận tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả hoạt động theo tuần, tháng và phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong Tháng thanh niên; phối hợp Ban Tuyên giáo quận đoàn tham mưu Thường trực Quận Đoàn chương trình Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016);

2.2. Các cơ sở đoàn:

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuần lễ “Khởi động Tháng thanh niên – năm 2016” (khuyến khích các đơn vị liên tịch ra quân hưởng ứng, thực hiện công trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...) gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về hình ảnh hoạt động của đơn vị.

- Vận động đoàn viên, thanh niên, đội viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động trọng tâm của quận cũng như tại đơn vị.

- Thực hiện và hoàn thành kịp tiến độ các chỉ tiêu theo kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường vụ quận đoàn đề ra.

3. Chế độ thông tin, báo cáo, khen thưởng:

3.1. Thông tin, báo cáo:

- Các đơn vị thực hiện các loại văn bản: kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2016 (chậm nhất là ngày 23/2/2016), báo cáo nhanh hàng tuần (trước 09h00 thứ sáu hàng tuần), báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2016 (chậm nhất là ngày 28/3/2016) gửi về Ban phụ trách, Văn phòng Quận Đoàn, qua địa chỉ mail (quandoan8@yahoo.com).

3.2. Khen thưởng:

- Ban Thường vụ Quận Đoàn xét ở từng khu vực, đối tượng các đơn vị xuất sắc đề xuất tặng Giấy khen Thành Đoàn.

- Các trường hợp còn lại, các đơn vị đề xuất khen thưởng cấp Quận Đoàn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng: chậm nhất là ngày 25/03/2016.

- Lưu ý: Mọi trường hợp không đảm bảo hồ sơ, tiến độ theo quy định sẽ không được xét khen thưởng Tháng Thanh niên.

4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 01/2016: Dự thảo kế hoạch trình Ban Thường vụ.

- Tháng 01/02/2016: Triển khai kế hoạch.

- Tháng 15/02/2016: Cơ sở nộp kế hoạch và đăng ký lịch hoạt động.

- Tháng 25/02/2016: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện các hoạt động cấp quận và cơ sở

- Ngày 01/3 - 31/3/2016: Diễn ra các hoạt động.

- Từ 01/4-4/4/2016: Tổng kết, rút kinh nghiệm.

Tháng Thanh niên năm 2016 với chủ đề Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ngoài một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt, đảm bảo các nội dung thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực./.

Quận Đoàn 8


Số lượt người xem: 833    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm