SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
0
1
3
5
6
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Một 2014 6:05:00 CH

Tuyên truyền Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật xác định Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Việc lấy ngày Pháp luật Việt Nam dựa trên sự kiện ngày 09 tháng 11 năm 1946, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Năm 2013 là năm đầu tiên công bố Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và năm 2014 là năm thứ hai tiếp tục tổ chức thực hiện với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quận 8 tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 với các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong “Ngày Pháp luật” hàng năm; tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật từ ngày 03 tháng 11 đến hết ngày 09 tháng 11 để giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013; hội thi viết bài “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng nhiều hình thức phù hợp, tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, UBND 16 phường. Nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của CBCC và các tầng lớp nhân dân . Đồng thời, giúp nhân dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                                          

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8

 

 


Số lượt người xem: 1692    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm