SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
7
9
3
7
0
8
Tin tức sự kiện 22 Tháng Mười Một 2013 4:20:00 CH

Định hướng phát triển về Xây dựng chính quyền giai đoạn 2011 - 2015

Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền theo hướng chính quyền đô thị, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đổi mới công tác quản lý, xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức quận - phường. Thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật đúng quy định. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tinh gọn, yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện chế độ thanh tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, kịp thời xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” để giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Mở rộng đầu công việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch hoạt động các cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân. Thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Tập trung giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện của nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)

 

 


Số lượt người xem: 1872    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm