SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
0
3
2
4
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười Một 2011 2:35:00 SA

Thông báo về việc thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn của quận và 16 phường

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục thực hiện mô hình một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn của quận và 16 phường, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận và 16 phường tập trung thực hiện một cửa liên thông giữa các cơ quan chuyên môn của quận (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8) và 16 phường với 01 đầu công việc giải quyết hồ sơ hành chính Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu), thời gian thực hiện kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2012.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Các phường tiến hành họp khu phố, tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện liên thông trên 01 đầu công việc, đồng thời công bố rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh thường xuyên và tổ chức niêm yết cho nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị và các phường thực hiện liên thông phối hợp Phòng Nội vụ Quận 8 tiếp tục triển khai rà soát lại nhân sự, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ, chủ động trang bị bổ sung các phương tiện vật chất phục vụ nhiệm vụ, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả. Xây dựng và ban hành quy trình về trình tự, thủ tục (01 đầu công việc giải quyết hồ sơ).

(Thùy Trang – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 2095    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm