SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
4
9
7
7
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 06 Tháng Sáu 2017 11:00:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung xử lý, thu hồi thuế nợ đọng.

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động tại chung cư. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Hoàn tất điều tra kinh tế khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa hè các trường thuộc Quận 8 năm 2017.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự lòng lề đường, xử lý quyết liệt tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gắn với công tác sắp xếp di dời chợ tự phát trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung các giải pháp đảm bảo đến cuối năm 2017, không còn 28 hộ diện chính sách nằm trong hộ nghèo, cận nghèo.

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2017; Kế hoạch tuyển viên chức năm học 2017-2018 và luân chuyển kế toán các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chế độ công vụ và công chức năm 2017; mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; chuẩn bị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, ngăn ngừa, xử lý việc lây nhiễm mã độc tống tiền (ransomware) WannaCry.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ nhất là tại các khu đông dân cư, khu công nghiệp, nhà xưởng...

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính - thuế:

a) Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện:

- Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn quý II năm 2017.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp trên địa bàn 16 phường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 1653 doanh nghiệp (trong đó, 545 hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp trên địa bàn năm 2017 và 1.108 doanh nghiệp phát triển tự nhiên).

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài chính tổ chức kiểm tra các hoạt động về giá đối với các cửa hàng bình ổn và cửa hàng gas trên địa bàn Quận. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới thành lập.

- Triển khai công tác giải tỏa, sắp xếp, vận động các hộ kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng, lề đường  vào chợ và các điểm kinh doanh đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố khảo sát, đánh giá tính khả thi trong việc ứng dụng hệ thống Điện mặt trời trên mái tòa nhà trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Theo dõi phương án sử dụng điện và kế hoạch tiết kiệm điện năm 2017 của các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về tiếp xúc, vận động thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Quận 8.

- Tuyên truyền, phát thông báo về các quy định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký tại chung cư và kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh tại các chung cư.

b) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện: công tác Tổng điều tra kinh tế đối với khối cơ sở tôn giáo và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

c) Đề nghị Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp với Trưởng Trạm Thú y Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, các ngành chức năng quận, Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng gian, hàng giả, không niêm yết giá...Kiểm tra tình hình mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quận 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có nguy cơ lây nhiễm sang người.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn.

d) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017; xử lý thuế nợ đọng, rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh nhằm chống thất thu ngân sách; kiểm tra thuế theo kế hoạch năm 2017.

- Tập trung thực hiện quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn quận. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế và hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, tăng cường vận động thực hiện hình thức kê khai, nộp thuế điện tử;

- Đôn đốc các Đội thuế thực hiện chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách nhà nước năm 2017, tập trung vào thu hồi thuế nợ đọng.

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn Quận 8.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

e) Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

- Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán năm 2017 về kế toán và quản lý ngân sách, tài sản nhà nước;

- Rà soát, chấm điểm tài chính các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017.

- Tiếp nhận, tham mưu giá cho thuê mặt bằng tại các địa điểm cho thuê nhà, mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 tính giá cho thuê nhà theo giá sản xuất kinh doanh.

- Tham mưu phương án xử lý các nhà, đất tạm giao Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 sau khi Công ty thực hiện cổ phần hóa.

- Tiếp tục theo dõi công tác triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

a) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Thẩm tra các dự án quy hoạch 1/500, trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Phường 3, Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Phường 16, Nhà sinh hoạt cộng đồng Phường 5 (Công ty Cổ phần Nam Hải).

- Lập báo cáo về bàn giao hạ tầng dự án Khu nhà ở tại Phường 5 do Ban chỉ huy Quân sự Quận 8 làm chủ đầu tư.

- Triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động và phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp.

- Tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển mảng xanh năm 2017; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về giảm ngập nước trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2016 – 2020.

- Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Quận 8 theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8;

- Tiếp tục ra quân thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện công tác bảo đảm trật tự lòng, lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền, vận động, các hộ dân trên các tuyến đường chính của quận tự tháo dỡ ram dốc, mái che di động, cố định, biển hiệu, biển quảng cáo, sắp xếp cây kiểng và không kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường.

b) Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường.

- Giám sát quy trình quản lý sửa chữa nguyên trạng (các trường hợp miễn giấy phép xây dựng).

c) Giao Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm đã được ghi vốn và chuẩn bị hồ sơ các công trình được ghi vốn năm 2017.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

- Lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành; phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường các dự án có liên quan.

d) Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chi trả và vận động bàn giao mặt bằng đối với các hộ thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát, Mai Hắc Đế thuộc gói thầu B – dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 tại Phường 15 và Đường vào Trường Mầm non Phường 5, Đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển.

- Tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ đã đề ra như: giao nhận ranh, đo vẽ, thu hồ sơ pháp lý các dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bến Bình Đông, Ba Đình, Chánh Hưng - Rạch sông Sáng.

- Theo dõi, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá bồi thường (giá T1) các dự án đường Bình Đăng, Chánh Hưng - Rạch sông Sáng, Trung tâm Y tế, đường vào Trung tâm Y tế, Cầu Rạch Cát.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn các dự án Khu E, Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát và Mai Hắc Đế.

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ để điều chỉnh quyết định bố trí tái định cư của các hộ dân thuộc dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 1, dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 2 được bố trí vào chung cư Lý Chiêu Hoàng quận Bình Tân và chung cư An Sương Quận 12.

- Tổng hợp hồ sơ, pháp lý liên quan đến việc Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư Bến Lức tại xã An Phú Tây huyện Bình Chánh và hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thẩm định giá thành 1m2 đất nền đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án để cung cấp cho Sở Tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung trên.

đ) Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân Phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục tham mưu hướng sử dụng hiệu quả các khu đất công trên địa bàn Quận 8.

- Kiểm tra, tham mưu xử phạt các tổ chức, cơ sở, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Quận 8 có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

- Thẩm định phương án bồi thường và ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất của các dự án trên địa bàn Quận 8.

- Định kỳ và đột xuất giám sát, nghiệm thu chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện; tham mưu thực hiện phương án, chuẩn bị hồ sơ cho công tác đấu thầu quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; Kế hoạch quản lý tổ thu gom rác dân lập.

- Tập trung đôn đốc việc chuyển hóa các điểm mất vệ sinh đề xuất xử lý kịp thời; triển khai Kế hoạch phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Kết nối con người với thiên nhiên”.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với một số Dự án, Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trương Hạ Long chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), Ngày gia đình Việt Nam 28/6, tuyên truyền các nội dung về lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, về an toàn giao thông,...

- Tiếp tục kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, in ấn, photocopy trên địa bàn Quận 8.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác kiểm tra và xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử “máy bắn cá” biến tướng thành cờ bạc trá hình.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng lập hồ sơ và viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin dành cho công chức văn hóa – xã hội Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Tiếp tục kiểm tra SIM thuê bao di động trả trước.

- Triển khai các nội dung nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 8 năm 2017.

- Tham mưu nội dung tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Quận 8

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến học sinh thăm viếng, tìm hiểu các di tích trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn quận.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

b) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tập trung công tác tuyên truyền cổ động chính trị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện như: Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), Ngày gia đình Việt Nam 28/6, tuyên truyền các nội dung về lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, về an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và virus Zika…

- Đăng cai tổ chức Liên hoan thông tin tuyên truyền cấp thành phố năm 2017 của cụm 2.

- Tổ chức các hoạt động hè như hội thi Đố em, Liên hoan Văn nghệ Thiếu nhi Hè 2017, luân chuyển sách hè...

- Tiếp tục duy trì hoạt động các CLB, Đội, Nhóm, lớp năng khiếu Nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa…

c) Giao Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục duy trì, tập huấn, tham dự thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch thi đấu giải do Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố ban hành.

- Tham dự giải cấp Thành phố gồm các môn: Cầu lông các nhóm tuổi, bóng đá, judo năng khiếu và võ cổ truyền vô địch.

- Đăng cai tổ chức giải cầu lông các nhóm tuổi Thành phố năm 2017.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo Hè Quận 8 triển khai kế hoạch và điều lệ hè năm 2017 và tổ chức hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ phụ trách hè 16 Phường; chiêu sinh các lớp thể thao hè cơ bản năm 2017; tổ chức Hội thao tháng Công nhân, viên chức, lao động lần IX Quận 8 năm 2017.

- Thực hiện gắn dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại Phường 14.

- Tổ chức khóa học kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên và bảo vệ trường tham dự; củng cố câu lạc bộ mô tô Quận 8.

đ) Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8: chủ trì, phối hợp các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Thẩm định thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục ngoài công lập; hỗ trợ các trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.

- Tổ chức khóa học kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên, bảo vệ và tổ chức nói chuyện chuyên đề về giao tiếp ứng xử văn minh, phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình trong học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn           Quận 8.

- Tổ chức chương trình tiếp xúc giữa lãnh đạo quận với đội ngũ các trường mầm non ngoài công lập.

- Triển khai Kế hoạch tuyển viên chức năm học 2017-2018 và luân chuyển kế toán các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 và các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức các hoạt động Hè 2017 tại các cơ sở giáo dục.

e) Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8: Phối hợp Trung tâm Y tế Quận 8, Bệnh viện Quận 8 và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các biệp pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Kiểm soát bệnh trong cộng đồng, tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết.

- Phối hợp kiểm tra tình hình dịch bệnh tại phường 4, 6.

- Tiếp tục kiểm tra các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn quận.

- Kiểm tra các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Quận 8 về công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

f) Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn quận.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát, tổng hợp danh sách người thất nghiệp trên địa bàn quận, xây dựng Kế hoạch tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 1 năm 2017.

- Tiếp tục tham mưu tổ chức kiểm tra pháp luật lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng ”Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 1 năm 2017, khảo sát, kiểm tra các cơ sở, đơn vị sử dụng các thiết bị an toàn lao động.

- Triển khai phân bổ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho đối tượng người có công với cách mạng năm 2017; tiếp tục rà soát, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; giải quyết các chế độ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP.

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

- Rà soát, lập danh sách lao động nghèo, cận nghèo có nhu cầu được giới thiệu việc làm năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đối với người khuyết tật trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tiếp tục thực hiện công tác cai nghiện đối với người nghiện có nơi cư trú nhất định, củng cố hoạt động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở dịch vụ ngành nghề nhạy cảm trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố tổ chức tuyền thông phòng chống tệ nạn mại dâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

4. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

a) Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tăng cường lực lượng quân báo nhân dân, dân quân trinh sát kết hợp cùng Công an nắm chắc tình hình địa bàn; tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng được phân công, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cao điểm trong thời gian Bầu cử Hội đồng xã, phường tại Campuchia.

- Tiếp tục theo dõi Ban Chỉ huy quân sự 16 phường phối hợp với Công an và các lực lượng có liên quan tổ chức điều tiết giao thông tại các vị trí trọng điểm về giao thông trên địa bàn theo kế hoạch;

- Theo dõi các phường thực hiện kế hoạch phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

- Cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh do thành phố tổ chức; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận tổ chức các lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác trên địa bàn quận năm 2017 theo kế hoạch.

- Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ; tổ chức cho lực lượng Dân quân thường trực phường học võ thuật theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

b) Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Thường xuyên tổ chức lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự, tệ nạn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thông báo cho nhân dân tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những sơ hở mất cảnh giác của nhân dân và những biện pháp đề phòng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 tham mưu Kế hoạch tổ chức diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các ngày lễ, tết cuối năm; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn quận. Giám sát tốt các tuyến đường hẹp, có mật độ giao thông cao, các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại các vị trí: Cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, cầu Chánh Hưng, cầu Chà Và.

c) Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng, đảm bảo về lực lượng và chất lượng phương tiện, để chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở trọng điểm, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ, nơi tập trung đông người, nơi diễn ra các lễ hội và các cơ sở kinh doanh, sản xuất, buôn bán xen cài khu dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn về PCCC theo quy định.

- Tiếp tục tập trung xây dựng “Phường điểm”, “Khu phố điểm” về công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, đưa công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thường trực sẵn sàng 24/24 giờ. Trang bị bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy trên địa bàn Quận 8.

5. Xây dựng chính quyền:

a) Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới các hiệu lực cho cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 Phường. Duy trì việc biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật trên trang Web, Bản tin Quận 8.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải cơ sở năm 2017 và kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

- Phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra 04 tổ chức hành nghề Luật sư tại 03 phường (4, 5, 7).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên năm 2017.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động chứng thực trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Duy trì việc theo dõi, hỗ trợ định hướng hoạt động của Hội Luật gia Quận 8 và Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia Quận 8.

b) Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, kết hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện.

- Tham mưu công tác nâng lương niên hạn và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị như: xếp lương, xếp phụ cấp lương, trợ cấp, nghỉ việc, nghỉ hưu, BHXH,…

- Tiếp tục tham mưu công tác cán bộ (điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại); chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề  án về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức; viên chức trên địa bàn Quận 8 theo Nghị  định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Tổ chức đoàn đi kiểm tra công vụ, công chức định kỳ hàng tháng.

- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp tục tham mưu tổ chức họp Hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm đối với cán bộ Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 8. Theo dõi hướng dẫn tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường 14, Phường 7.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi CCHC năm 2017; Kế hoạch điều tra xã hội học năm 2017; Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 năm 2017.

- Phối hợp các đơn vị triển khai dịch vụ công mức độ 3 và tiếp nhận trả kết quả qua bưu điện đối với các thủ tục hành chính công bố tại Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Triển khai kế hoạch mô hình tiếp nhận hồ sơ trích lục hộ tịch, thông báo khởi công xây dựng tại Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Xây dựng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị xây dựng Quy trình ISO đối với 11% thủ tục hành chính còn lại thuộc thẩm quyền giải của Uỷ ban nhân dân Quận 8.

- Hướng dẫn thành lập Tổ tư vấn dịch công trực tuyến – Công nghệ thông tin và Quy chế hoạt động mẫu tại Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Làm thủ tục cấp Giấy khen cho các ngành, đoàn thể nhân các đợt, phong trào, phòng chống tội phạm…

- Nắm tình hình chuẩn bị tổ chức khai giảng khóa an cư kiết hạ 2017 của Ban Trị sự Phật giáo Quận 8. Nắm tình hình tổ chức tập họp thanh thiếu niên Công giáo, Tin lành sinh hoạt trong dịp hè năm 2017 tại các giáo xứ Công giáo và nhà thờ Tin lành trên địa bàn quận; giải quyết đơn xin xây dựng nhà kho tạm của Giáo xứ Bình Đông.

c) Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017.

- Tham mưu mở thêm 01 đoàn theo chỉ  đạo của thành phố.

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên phối hợp, rà soát, xử lý đơn tồn đọng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.

d) Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các ngành liên quan thực hiện:

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận tăng cường chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; tiếp nhận chương trình ISO điện tử; đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh tháng 5 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Theo Văn Phòn HĐND và UBND Quận 8 


Số lượt người xem: 1065    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm