SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
2
3
2
2
Thông tin cần biết 14 Tháng Mười Một 2019 6:01:04 CH
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quận 8, 9 tháng đầu năm 2019  (15/10/2019)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước ...
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018  (20/08/2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với ...
Tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8  (20/07/2019)
Căn cứ Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019; Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 năm 2019 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Yêu cầu trình độ của vị trí việc làm ...
Thông báo Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019  (15/07/2019)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm ...
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020  (28/06/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Ủy ban nhân dân Quận 8 tuyển dụng ...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung Tâm Văn hóa Quận 8 năm 2019  (14/06/2019)
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2019  (23/05/2019)
1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. 2. ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2019  (22/05/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) năm 2019; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2019). Thực hiện tuyên truyền tổng ...
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019  (20/04/2019)
(Kèm theo Thông báo số 15/TB-NS ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2019  (10/04/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức kiểm ra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Xây dựng và triển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm