SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
5
8
4
2
Thông tin cần biết 22 Tháng Năm 2019 5:03:04 SA
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019  (20/04/2019)
(Kèm theo Thông báo số 15/TB-NS ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2019  (10/04/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức kiểm ra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Xây dựng và triển ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ 1 NĂM 2019  (09/04/2019)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 31 ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2019  (09/03/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn. 2. Triển khai thực hiện điều ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2019  (08/03/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt chăm lo Tết cho gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội và dân nghèo, các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), tổ chức trao lệnh gọi ...
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  (27/02/2019)
Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2019  (10/02/2019)
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung theo dõi chặt chẽ đảm bảo hành hóa lưu thông, phân phối trên thị trường đạt chất lượng đúng quy định rõ nguồn gốc không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng gián đoạn nguồn hàng; hỗ trợ kết kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng thiết yếu phục vụ tết với các ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 01 NĂM 2019  (09/02/2019)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo triển khai tổ chức sự kiện du lịch Hội Hoa Xuân Quận 8; tổ chức ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2019  (31/01/2019)
I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ QUẬN 8: Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2017 và 2018. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó chuẩn bị thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới. Trong khi đó, cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục phát ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2018  (30/01/2019)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2018, Nghị quyết của Quận ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 8, Ủy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm