SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
8
6
9
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 11 Tháng Mười Một 2016 2:15:00 CH

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂMTRONG THÁNG 11 NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Chỉ đạo tổng kết nhiệm vụ năm 2016, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

2. Bảo đảm tốc độ tăng trưởng về kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh các thành phần kinh tế. Tăng cường công tác hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá cả thị trường. Tập trung các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự lòng, lề đường, xử lý tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng tại các địa bàn trọng điểm theo Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven Kênh Đôi. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường, chất lượng vệ sinh đô thị.

4. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; chuẩn bị công tác chăm lo tết Nguyên đán năm 2017.Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp, an toàn”.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001: 2008 của các đơn vị; Tích cực triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ nhiều kênh thông tin, đặc biệt là đường dây nóng.

6. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu.

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính - thuế:

a) Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện Quy trình một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; rà soát, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, phúc tra về công tác quản lý nhà cho công nhân và người lao động thuê để ở.

- Tiếp tục tổ chức chương trình Hội nghị đối thoại, gặp gỡ giữa chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 theo hình thức cụm phường, nhằm lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh.

- Tiếp tục giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, giải tỏa các tụ đểm tự phát xung quanh chợ. Xây dựng Kế hoạch đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Bình Đông (Phường 14). Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thực hiện cuộc vận động xây dựng Chợ truyền thống theo hướng “Văn minh – Thương nghiệp” tại các chợ trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức triển khai kiểm tra tình hình hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn năm 2016. Tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn các phường và tập huấn lớp kiến thức về năng suất chất lượng cho đối tượng là lãnh đạo các hợp tác xã, các doanh nghiệp do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ trên địa bàn Quận 8.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ghi nhãn hiệu hàng hóa; kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về giá và niêm yết giá, găm hàng, đầu cơ hàng hóa, hàng gian, hàng giả… theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục hỗ trợ Hội doanh nghiệp Quận 8, Hội sinh vật cảnh Quận 8; hợp tác, liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, chính sách kinh tế, kết nối ngân hàng và tổ chức tuyên truyền tập huấn theo chuyên đề. 

- Triển khai kế hoạch Hội Hoa Xuân tết Đinh Dậu năm 2017; Kế hoạch xây dựng tuyến đường chuyên doanh, tuyến đường kiểu mẫu và tuyến đường khuyến mãi trên địa bàn 16 phường.

b) Đề nghị Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp với Trưởng Trạm Thú y Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, các ngành chức năng quận, Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quận 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có nguy cơ lây nhiễm sang người.

c) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Đẩy nhanh tiến độ thu thuế công thương nghiệp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế, đảm bảo giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 khả thi.

- Tiếp tục cải cách hành chính thuế. Đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, khuyến khích việc thực hiện nộp thuế qua ngân hàng. Cử cán bộ thường xuyên phối hợp Ủy ban nhân dân các phường vận động các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng.

- Tiếp tục tập trung thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh và kê khai thuế trên địa bàn quận nhằm chống sót hộ, tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

d) Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra kế toán và quản lý ngân sách, tài sản nhà nước năm 2016. Chuẩn bị nội dung hướng dẫn công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách năm 2016.

- Giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đôn đốc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

 - Xử lý, tổng hợp, thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; tham mưu ban hành quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trước 25 tháng 12 năm 2016.

- Tiếp tục xử lý tài sản tịch thu năm 2016; cập nhật chứng từ sổ sách kế toán, kiểm kê tài sản tịch thu; tổ chức tiếp nhận, tham gia tiêu hủy tài sản tịch thu; tham gia hội đồng định giá; thực hiện thẩm định giá mặt bằng số 355 và 600 đường Nguyễn Duy P10; báo cáo việc kiểm tra các nhà, đất do Cty DVCI Q8 tạm quản lý, sử dụng; tham mưu phương án sử dụng mặt bằng 165 Phong Phú P11, 718 Phạm Thế Hiển P4

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất công, tạo nguồn vốn bổ sung chi đầu tư phát triển. Hoàn tất các thủ tục và tiến hành tổ chức bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư theo kế hoạch để tạo vốn xây dựng các công trình trọng điểm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

a) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Hoàn chỉnh bản đồ QHCT TL 1/500 Phường 8 của từng Khu phố; thẩm tra các dự án QH 1/500. Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng công trình năm 2016; đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động, đề xuất phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp. Tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng.

- Giải quyết các kiến nghị về các vấn đề nước sạch có liên quan trên địa bàn; Thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình hạ tầng kỹ thuật các nguồn vốn trên địa bàn quận theo phân cấp, thẩm định quy hoạch 1/500 các dự án.

- Tiếp đoàn kiểm tra của thành phố về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn Quận 8 năm 2016, chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường cuối năm 2016.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển hóa trật tự lòng, lề đường tuyến đường Hưng Phú (Phường 8, 9, 10) theo chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 8.

- Tiếp tục hỗ trợ Phường 2, 4, 5, 6, 16 thực hiện giải tỏa chợ tự phát tại hẻm 119H Nguyển Thị Tần (chợ Đà Lạt), chợ tự phát tại đường Đào Cam Mộc, hẻm 1873 Phạm Thế Hiển (chợ 10 giờ), đường Phú Định (chợ Bến đò Bến đá), đường An Dương Vương (trước Công ty nhựa Chợ Lớn) không để tái vi phạm.

- Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8; xử lý các vi phạm hành chính ttrong lĩnh vực xây dựng; giải quyết các đơn thư còn tồn đọng.

b) Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường; giám sát quy trình quản lý sửa chữa nguyên trạng (các trường hợp miễn giấy phép xây dựng).

c) Giao Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình dự án đầu tư xây dựng trọng điểm đã được ghi vốn (đợt 2) năm 2016; tập tập đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Mầm non trên địa bàn phường 14, 9, 15; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục đôn đốc rà soát, lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành; phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường các dự án có liên quan.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

d) Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường các dự án tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đo đạc lập bản vẽ hiện trạng; thu thập hồ sơ pháp lý dự án bồi thường mới, làm cơ sở lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch đã được ghi vốn năm 2016 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2017.

- Củng cố Tổ công tác bồi thường của từng dự án, thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc, tập trung chỉ đạo trong công tác lập hồ sơ pháp lý, công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Tập trung hoàn tất công tác đo vẽ, điều tra, khảo sát hiện trạng các trường hợp thuộc dự án Bờ Nam kênh Đôi tại Phường 6 và Phường 7. Đẩy nhanh tiến độ cập nhật kết quả khảo sát tại các Phường 4, 5, 6, 7.

- Tiếp tục hiệp thương giá trị bồi thường và vận động bàn giao mặt bằng đối với các hộ thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát, Mai Hắc Đế thuộc gói thầu B – dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 tại Phường 15 và Đường vào Trường Mầm non Phường 5.

- Tiếp tục giải quyết tồn đọng về giá thành 01m2 dự án Khu dân cư Bến Lức, Khu dân cư Bình Điền tại Phường 7 Quận 8 và xã An Phú Tây huyện Bình Chánh.

- Xem xét, giải quyết việc bán căn hộ chung cư Tân Mỹ Quận 7 cho ông Nguyễn Văn Thôn thuộc dự án Khu dân cư Bến Lức theo hình thức thanh toán một lần theo giá kinh doanh.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung trên.

đ) Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân Phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục hướng sử dụng hiệu quả các khu đất công trên địa bàn Quận 8. Triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn Quận 8,

- Phối hợp kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cơ sở, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Quận 8 có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Quận. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp quyền sử dụng đất.

- Định kỳ và đột xuất giám sát, nghiệm thu chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện;  kiểm tra quy trình thu gom và vận chuyển rác; tập trung tăng cường giám sát chất lượng vệ sinh đường phố, công viên cây xanh và duy trì vệ sinh môi trường các ngày lễ trong năm 2016.

- Tập trung đôn đốc việc chuyển hóa 01 điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Tăng cường giám sát, phát hiện các điểm mất vệ sinh và đề xuất xử lý kịp thời.

- Tham gia Đoàn phúc tra Khu phố văn hóa, Phường văn minh đô thị; đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Khu phố không rác”;

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trương Hạ Long chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Tiếp tục phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền theo chuyên đề gửi cơ sở, trang web và bản tin Quận 8 để tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và nhiệm vụ chính trị trong tháng.

- Xây dựng kế hoạch quản lý nhà nước đối với đại lý internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận 8 năm 2016; kế hoạch tổng kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; kế hoạch quản lý nhà nước đối với hoạt động photocopy trên địa bàn Quận 8 năm 2016; kế hoạch quản lý nhà nước đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài công lập trên địa bàn Quận 8.

- Tiếp tục triển khai Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, cổ động chính trị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Tổ chức kiểm tra, xử lý sơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội.

- Xây dựng quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội Quận 8 (Đội 1 và Đội 2); quy trình xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa – thông tin. Thực hiện kế hoạch phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 16 phường năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu tên các địa danh, danh nhân, nhân vật lịch sử, Mẹ Việt Nam anh hùng… để đề xuất, bổ sung vào nguồn quỹ đặt tên đường của quận. Theo dõi, kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn quận.

- Ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục, đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Quận 8; tổ chức tập huấn tuyên truyền Chính sách gia đình và trẻ em năm 2016.

b) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Thực hiên tuyên truyền cổ động, tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng các ngày lễ, sự kiện trong tháng 11: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Nam kỳ khởi nghĩa 23/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)...

- Tham gia Liên quan giai điệu quê hương cấp thành phố năm 2016.

- Tiến hành tập dợt chương trình tổng kết 5 năm phong trào 3 tiết kiệm, 3 tương trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

c) Giao Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 8 tổ chức Lễ khai mạc giải Thể thao học sinh Quận 8 năm học 2016 – 2017. 

- Tổ chức giải Thể thao học sinh Quận 8 năm học 2016 – 2017 gồm các môn: bóng đá cấp tiểu học, cờ vua, đá cầu, cầu lông.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận 8 tổ chức Hội thao Khu phố văn hóa năm 2016 gồm các môn cầu lông, petanque và bóng chuyền hơi.

- Đăng cai giải bóng đá vô địch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

d) Giao Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Duy trì các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu bằng những loại hình phù hợp, hấp dẫn, thu hút động đảo thiếu nhi tham gia. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí đại chúng cho thiếu nhi.

- Tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi, phối hợp Hội đồng đội triển khai các chương trình, hoạt động đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.

đ) Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chủ trì, phối hợp các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2500/UBND-TC ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về các khoản thu học phí và thu khác năm học 2016-2017.

- Thẩm định các cơ sở mầm non ngoài công lập; đón đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non Quận 8. Hỗ trợ các đơn vị đăng ký trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục: Trường Mầm non Vườn Hồng, Mầm non 19/5, Mầm non Tuổi Ngọc, Mầm non Nắng Mai, Mầm non Hoàng Mai 3.

- Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non về thực hiện chương trình giáo dục mầm non; công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi; hướng dẫn giáo viên mầm non ngoài công lập thực hiện hồ sơ sổ sách; thực hiện cân đối khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ mầm non; Hội thi khéo tay kỹ thuật; Hội thi giáo viên giỏi cấp quận; Hội thi tìm hiểu Lịch sử Việt Nam; tổ chức chuyên đề  Bàn tay nặn bột cấp thành phố.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/10 và xét chọn giáo viên giải Võ Trường Toản nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/10; kiểm tra trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

- Tích cực tham mưu hiệu quả đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn Quận 8.

e) Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng            Quận 8, Bệnh viện Quận 8 và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục giám sát hoạt động xác định và can thiệp vùng nguy cơ trên địa bàn 16 phường; kiểm tra các phường có dịch bệnh tăng cao; xử phạt đối với trường hợp vi phạm. Kiểm soát nghiêm ngặt bệnh trong trường học (mầm non/nhóm trẻ, tiểu học, trung học cơ sở) và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

- Kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Quận theo quyết định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; giám sát hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân vi phạm.

- Theo dõi việc cập nhật, điều chỉnh số hộ trong phần mềm; hướng dẫn và cài đặt phần mềm mới (Mis 2016H) cho 16 phường trong công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình.

- Tiếp tục thực hiện hoàn tất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2016, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở thực phẩm. Lập kế hoạch tập huấn công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá đợt 2/2016.

f) Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp xây dựng, thực hiện kế hoạch trả lương, thưởng cuối năm và dịp Tết nguyên đán.

- Kiểm tra hiệu quả trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, nắm bắt tình hình và có những hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng là hộ nghèo, người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết năm 2016 cho diện chính sách và dân nghèo.

- Chuẩn bị công tác rà soát thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2017, hỗ trợ công tác điều tra hiệu quả hộ nghèo.

- Tham mưu giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ Tướng Chính phủ; chế độ giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg; chế độ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính Phủ.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 12/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng  cơ quan thuộc Chính Phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của UBND cấp tỉnh.

- Triển khai 16 phường lập hồ sơ điều chỉnh mức hưởng mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ theo Thông tư số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

- Lập danh sách chúc thọ người cao tuổi bổ sung đợt 4 năm 2016.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy và thu gom, xử lý người nghiện ma túy theo các Nghị định của Chính phủ.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

4. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

a) Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức lực lượng phối hợp với Công an, Bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra nắm chắc tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu và khu vực trung tâm hành chính quận.

- Tổ chức diễn tập xử trí tình huống A2, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức xét duyệt Nghĩa vụ quân sự năm 2017 cấp quận.

- Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp cùng Trung tâm Thể dục - thể thao Quận 8 tổ chức huấn luyện võ thuật Vovinam cho Dân quân thường trực quận, phường theo kế hoạch.

- Chấm điểm phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016 đối với Ban Chỉ huy Quân sự 16 phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ.

b) Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự           Quận 8, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn quận.

- Thường xuyên tổ chức lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội. Đảm bảo công tác lập hồ sơ đựa đối tượng vào trường giáo dục, giáo dưỡng, làm trong sạch địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện kế hoạch quản lý người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân năm 2017 và các sự kiện chính trị trên địa bàn quận. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; mở các đợt cao điểm chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các ngày lễ, tết cuối năm; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn quận. Giám sát tốt các tuyến đường hẹp, có mật độ giao thông cao, các điểm gây ùn tắc giao thông để đề xuất phân luồng hợp lý, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

c) Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân. Tổ chức các lớp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy,chữa cháy; đặc biệt đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khu dân cư dễ cháy.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thường trực sẵn sàng 24/24 giờ.

- Trang bị bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy trên địa bàn quận, thay thế những phương tiện quá cũ.

5. Xây dựng chính quyền:

a) Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Triển khai và thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19/11; tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định của Chính phủ; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước cho cán bộ công chức cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường; duy trì biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật trên trang Web, Bảng tin Quận 8.

- Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiểm tra đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại Phường 3, 14; phối hợp theo dõi và thẩm định Quy ước Tổ dân phố của 16 phường; chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Sở Tư pháp thành phố.

- Tiếp tục theo dõi hướng dẫn hoạt động chứng thực trên địa bàn Quận 8; thẩm định và trình duyệt các Quy trình ISO trên lĩnh vực chứng thực, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường trách nhiệm nhà nước, hộ tịch.

- Triển khai Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”.

- Theo dõi, hỗ trợ định hướng hoạt động của Hội Luật gia Quận 8 và Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia Quận 8.

b) Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, kết hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện

- Tiếp tục thực hiện công tác nâng lương niên hạn và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị như: xếp lương, xếp phụ cấp lương, trợ cấp, nghỉ việc, nghỉ hưu, BHXH,…

- Tiếp tục theo dõi, quản lý việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong quận. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu, các mẫu Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8; kế hoạch chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản giá trị tài liệu, tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

- Thực hiện Đề án về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức; viên chức trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ năm 2016. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/05/2013;

- Tiếp tục theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Hướng dẫn và thẩm định quy trình mẫu của Phường 4 và 15 và nhân rộng các phường còn lại. Thực hiện công bố lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của quận, phường; tổ chức hội thi Cải cách hành chính năm 2016.

- Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và kiểm tra tiến độ thực hiện; chấm điểm thi đua, xét chọn mô hình tiên tiến cải cách hành chính để nhân rộng.

- Tổng kết hoạt động, chấm điểm thi đua Hội, quỹ năm 2016; tham dự lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước đối với Hội, Quỹ năm 2016 do thành phố; theo dõi và báo cáo hoạt động Tổ dân phố; theo dõi công tác dân vận của chính của các đơn vị và 16 phường. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016; tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên công nhân, thanh niên Quận 8 năm 2016.

- Làm thủ tục khen thưởng cho các ngành, đoàn thể của quận, các đợt thi đua đột xuất, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm…

- Nắm tình hình tổ chức đón rằm Hạ Ngươn (tháng 10 ÂL) tại các tự viện Phật giáo trên địa bàn quận; tình hình tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc tại Phường 7; Triển khai biểu mẫu cho Ủy ban nhân dân 16 phường hướng dẫn cơ sở tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động, lễ nghi tôn giáo năm 2017; tiếp tục công tác tư vấn, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo; giải quyết khiếu nại cơ sở vật chất liên quan tôn giáo còn tồn đọng trên địa bàn quận;

c) Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp với Ban tiếp Công dân quận, Ủy ban nhân dân 16 Phường, các đơn vị trực thuộc Quận 8 rà soát, xử lý đơn tồn đọng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Dự thảo báo cáo kết quả thanh tra công tác tham mưu cấp Giấy phép xây dựng và giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại Phòng Quản lý đô thị Quận 8.

d) Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các ngành liên quan thực hiện:

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; phục vụ tốt hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận 8.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh các biện pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là theo dõi việc thực hiện phần mềm cấp phép qua mạng; triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, lịch công tác, quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt quận với nhân dân để giải quyết các khó khăn vướng mắc đồng thời có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp nhận các phản ánh của người dân qua đường dây nóng của thành phố và Quận 8; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 giao các đơn vị liên quan xử lý các phản ánh, kiến nghị, đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị giải quyết đúng thời gian quy định.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 10 năm 2016 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 11 năm 2016./. 


Số lượt người xem: 771    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm