SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
2
8
1
7
0
Thông tin cần biết 05 Tháng Tám 2016 8:55:00 SA

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tăng cường công tác hỗ trợ và đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đến cuối tháng 8 đạt ít nhất 80% dự toán; tập trung công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về thuế, tập trung thu thuế công thương nghiệp và thuế nợ đọng.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự lòng, lề đường, xử lý tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng tại các địa bàn trọng điểm theo Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường, chất lượng vệ sinh đô thị. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quận, đặc biệt, tập trung triển khai công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8.

4. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, phát triển thanh niên, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

5. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tỷ lệ người dân tham gia khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

6. Tiếp tục giữ vững và nhân rộng việc xây dựng các mô hình văn hóa; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp, an toàn”.

7. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều hành quản lý Nhà nước ở cả cấp quận và phường, tăng cường công tác dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ nhiều kênh thông tin, đặc biệt là đường dây nóng.

8. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện chuyển hóa địa bàn trong sạch vững mạnh, tập trung các loại tội phạm về ma túy, giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu.

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính - thuế:

a) Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện Quy trình một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; chuẩn hóa hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8, rà soát đối chiếu số liệu dăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Tiếp tục thực hiện công tác phúc tra quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho công nhân và người lao động thuê để ở.

- Rà soát, lập danh sách đoàn thăm và vận động doanh nghiệp thành lập các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định 98/2014/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

- Vận động tiểu thương tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh – thương nghiệp”, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện nghiêm công tác giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát xung quanh các chợ, lấn chiếm lòng, lề đường; sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương vào kinh doanh tại các địa điểm theo quy định. Chuẩn bị các công tác cho việc đấu thầu kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Phạm Thế Hiển, Xóm Củi, Bình Đông.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Chợ Lớn tổ chức Hội nghị “Ngành điện gắn bó với chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân” trên địa bàn Quận 8 năm 2016. Kiểm tra, xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm an toàn lưới điện, không kinh doanh dưới các trụ điện, gây mất an toàn. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn sử dụng điện an toàn dành cho đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao như gas, xăng dầu, cơ sở karaoke...; kiểm tra tình hình thực hiện giá bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

- Triển khai Kế hoạch ký kết vay vốn ưu đãi giữa các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 và thương nhân Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển du lịch năm 2016 trên địa bàn Quận 8; rà soát, đề xuất các điểm đến du lịch trên địa bàn, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các ngành liên quan đến định hướng phát triển các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp thành phố trên địa bàn Quận 8 để từ đó hình thành điểm đến du lịch của quận

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn (Tổ chức hội chợ, các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…).

- Tổ chức chương trình Hội nghị đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 theo hình thức cụm phường, nhằm lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh.

b) Đề nghị Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp với Trưởng Trạm Thú y Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, các ngành chức năng quận, Ban Quản lý các chợ và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện:

            - Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn, đặc biệt tại hẻm 1/4B Phạm Hùng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

            - Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình mua bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn Quận 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có nguy cơ lây nhiễm sang người.

c) Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Đẩy nhanh tiến độ thu thuế đến tháng 8/2016 đạt ít nhấ 80% dự toán; tập trung thu thuế công thương nghiệp và thuế nợ đọng.

- Đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, khuyến khích việc thực hiện nộp thuế qua ngân hàng.

- Đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách, thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo quy định, cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

- Tiếp tục tập trung thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu hộ kinh doanh và kê khai thuế trên địa bàn quận nhằm chống sót hộ, tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương; thực hiện công tác thanh, kiểm tra thuế theo chỉ tiêu được giao. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế, đảm bảo chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phan Kiều Thanh Hương chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

d) Giao Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện:

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2016 được giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Tổ chức quản lý tài chính các cơ sở giáo dục công lập (từ mầm non đến trung học cơ sở) trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản năm 2016. Hướng dẫn cơ chế tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xác định giá trị tài sản để giao đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

- Tham mưu điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 (đợt 2); xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017; giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2016. Thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; thẩm định khả năng cân đối nguồn vốn các dự án đề nghị đầu tư.

- Tổng hợp, tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất công, tạo nguồn vốn bổ sung chi đầu tư phát triển. Tổng hợp kết quả kiểm tra nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 tạm quản lý.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Bùi Tá Hoàng Vũ chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

a) Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Hoàn chỉnh bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phường 8 của từng khu phố; tiếp tục thẩm tra các dự án quy hoạch 1/500; lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Bông Sao và Trạm biến áp 220Kv.

- Triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng công trình năm 2016; đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động, phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp. Hoàn chỉnh chương trình phần mềm cấp phép xây dựng qua hệ thống mạng.

- Giải quyết các kiến nghị về nước sạch; kiểm tra luật giao thông đường thủy nội địa định kỳ, nhắc nhở các chủ bến đảm bảo an toàn cho hành khách; chuẩn bị nội dung tiếp đoàn kiểm tra của thành phố về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Quận 8 năm 2016.

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân Phường 2, 6 thực hiện kế hoạch giải tỏa chợ tự phát Đà Lạt và chợ Mười giờ; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8 đợt 2 năm 2016, tập trung các tuyến đường chính đã đăng ký đường văn minh đô thị cấp thành phố.

- Tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép; giám sát việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sử dụng vỉa hè trong quá trình thi công công trình xây dựng của các chủ đầu tư; đôn đốc các phường thực hiện quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn đọng, quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực pháp luật, kịp thời tống đạt các quyết định mới phát sinh.

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường và giải tỏa tụ điểm kinh doanh chợ tự phát; kiểm tra công tác rào chắn bảo vệ các dự án công trình đang thi công trên địa bàn.

b) Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

            - Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm về an toàn xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường; giám sát quy trình quản lý sửa chữa nguyên trạng (các trường hợp miễn giấy phép xây dựng).

                 c) Giao Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 phối hợp với các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình dự án đầu tư xây dựng trọng điểm đã được ghi vốn năm 2016; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục đôn đốc rà soát, lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành; phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ bồi thường các dự án có liên quan.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong lựa chọn đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát, lãng phí.

                      d) Giao Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan triển khai thực hiện:

- Tập trung triển khai công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn Quận 8 ( tổ chức điều tra xã hội học về tình hình sử dụng nhà đất, nhu cầu về nơi ở, việc làm, ổn định cuộc sống sau giải tỏa của người dân bị giải tỏa trong phạm vi dự án; phối hợp sở, ngành thành phố lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ 1/2.000, công bố quy hoạch tuyến Kênh Đôi và lập Phương án tái định cư, cải thiện đời sống cho các hộ trên và ven bờ Nam Kênh Đôi).

- Thực hiện báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013, Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm các tồn đọng của các dự án đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ trên 90% để bảo đảm tiến độ quyết toán; tiếp tục xử lý các tồn đọng liên quan công tác bồi thường, tái định cư trên địa bàn Quận 8, tập trung xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016.

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra hồ sơ, áp giá bồi thường, ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp đã đồng ý nhận tiền bồi thường của các dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát và đường Mai Hắc Đế tại Phường 15. Đảm bảo trước ngày 2/9/2016, hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hộ dân thuộc dự án.

- Tiếp tục giải quyết các tồn đọng liên quan đến công tác tái định cư thuộc dự án Khu dân cư Bến Lức; dự án Cảng sông Phú Định Phường 16.

            Giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Lê Quỳnh Đài chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung trên.

đ) Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục rà soát, tối ưu hóa quy trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của quận.

- Tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở, cá nhân được nhà nước cho thuê đất có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai; kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8

- Định kỳ và đột xuất giám sát, nghiệm thu chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện. Tiếp tục đôn đốc việc chuyển hóa 03 điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, không để phát sinh điểm mới.

 - Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh năm 2016 trên địa bàn Quận 8. Tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình vận động 5 hộ liền kề cùng ký kết giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng Quy chế quản lý lực lượng thu gom rác và công tác phối hợp giữa địa phương với Tổ thu gom rác dân lập; xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2017.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 triển khai Chương trình hành động số 04-CTrHĐ/QU ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Quận ủy Quận 8 về bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2015 – 2020.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trương Hạ Long chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, biên soạn các bài phát thanh tuyên truyền theo chuyên đề; xây dựng đề án Quy hoạch quảng cáo. Thực hiện khảo sát thông tin ngành in,  phục vụ cho công tác quy hoạch ngành in, phát hành ấn bản phẩm của Sở Thông tin Truyền thông thành phố trên địa bàn Quận 8.

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, tập trung vào các loại hình in ấn, photocopy, băng đĩa nhạc, internet, sim thuê bao di động trả trước, mat-xa, cà phê có dấu hiệu kích dục, hớt tóc thanh nữ, trò chơi điện tử có nội dung đánh bạc…; theo dõi phường chấn chỉnh bảng hiệu quảng cáo sai qui định; kiểm tra các điểm thông tin thuê bao di động. Theo dõi, kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn quận. Triển khai kế hoạch và tổ chức tập huấn về những quy định kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề văn hóa trên địa bàn Quận.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào 16 phường; phối hợp khảo sát lại 70 điểm đen về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu tên các địa danh, danh nhân, nhân vật lịch sử... để đề xuất, bổ sung vào nguồn quỹ đặt tên đường của quận.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2016; tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác gia đình.

b) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ các ngày lễ, sự kiện trong tháng 8: kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8), kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

- Tham gia hội thi cấp thành phố: “Sắc màu quanh em”; Liên hoan các nhóm ca khúc truyền thống cách mạng; Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi hè 2016

- Tổ chức lớp tập huấn Đờn ca tài tử nhí cho các em thiếu nhi yêu thích loại hình Đờn ca tài tử trên địa bàn Quận 8.

c) Giao Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tham gia tập huấn, tham dự thi đấu các môn thể thao như thể hình trẻ,  bóng đá năng khiếu U10, U12 và U14 thành phố, bóng chuyền các nhóm tuổi; tham dự trò chơi vận động hè cấp thành phố tại Quận 4 (cụm thi đua 2).

- Triển khai kế hoạch phối hợp thành lập câu lạc bộ bóng đá tại 4 cụm của 16 phường cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao khu phố văn hóa năm 2016 gồm các môn cầu lông, cờ tướng và thể dục dưỡng sinh.

d) Giao Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Duy trì các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu bằng những loại hình phù hợp, hấp dẫn, thu hút động đảo thiếu nhi tham gia. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí đại chúng cho thiếu nhi.

- Tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi, phối hợp Hội đồng đội triển khai các chương trình, hoạt động đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.

            đ) Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chủ trì, phối hợp các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện:

- Triển khai tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh và tuyển viên chức năm học 2016-2017; kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị năm học mới tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ: luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm...

- Thực hiện giám sát công tác sửa chữa hè tại các cơ sở giáo dục và tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè; cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

- Hoàn thiện đề án xây dựng trường học tiên tiến hiện đại.

e) Giao Trưởng Phòng Y tế Quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng            Quận 8, Bệnh viện Quận 8 và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Thường xuyên giám sát hoạt động xác định và can thiệp vùng nguy cơ trên địa bàn 16 phường và kiểm tra các phường có dịch bệnh tăng cao; kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng, xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tăng cường xử phạt những hộ gia đình, chủ cơ sở gây ô nhiễm môi trường để phát sinh dịch bệnh theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 sau khi đã nhắc nhở nhiều lần.

- Xây dựng kế hoạch hội thi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân; tổng hợp tình hình cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục đôn đốc, nhắc nhỡ 16 phường thực hiện công tác thu thập thông tin; hướng dẫn đổi bảng kê địa chỉ trong phần mềm.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra và thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở trên địa bàn. Tiếp tục giám sát hoạt động các cơ sở y, dược tư nhân có vi phạm.

- Cử cán bộ tập huấn về việc thành lập phòng xét nghiệm khẳng định HIV/AIDS; hỗ trợ phòng khám lao Quận 1, 4, 5, 6, 7, 11 Bình Tân. Tổ chức mit tinh hưởng ứng ”Tháng hành động vì môi trường không khói thuốc lá”.

f) Giao Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8 phối hợp các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, phối hợp tiếp tục vận động các doanh nghiệp chăm lo người lao động.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách người có công; thực hiện chính xác, kịp thời việc lập hồ sơ tăng giảm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm ma túy và thu gom, xử lý người nghiện ma túy theo các Nghị định của Chính phủ. Tập trung tổ chức tuyên truyền tác hại ma túy, chủ trương của Trung ương, Thành phố trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện và chủ trương đưa người nghiện không nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội để điều trị, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý và phục hồi sức khỏe nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện giáo dục, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện, sau cai nghiện trên địa bàn quản lý. Đồng thời, đề xuất số đối tượng không tiến bộ để tiếp tục xử lý, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch 98/KH-BCĐCTGNTHK-NHCSXHCNTP ngày 01/6/2016 của liên ngành Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá thành phố và Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Thành phố về thực hiện ủy thác cho vay Quỹ Xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố.

- Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn tiêu chí đánh giá Phường phù hợp trẻ em” năm 2016.

Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

            4. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

            a) Giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tăng cường lực lượng quân báo nhân dân, dân quân trinh sát kết hợp cùng Công an nắm chắc tình hình địa bàn, tuần tra canh gác.

- Tiếp tục tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng K63 cho Dân quân năm thứ nhất theo Kế hoạch, bảo đảm an toàn.

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016.

- Tổ chức bàn giao Quân nhân dự bị cho đơn vị Sư đoàn 309/Quân đoàn 4 tập trung huấn luyện năm 2016, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao.

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng khác theo kế hoạch. Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

b) Giao Trưởng Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội. Đảm bảo tình hình an toàn trật tự, an toàn giao thông đô thị, phòng, chống cháy, nổ. Chủ động dự báo tình hình mới liên quan đến an ninh trật tự trong tình hình mới, để tham mưu đề xuất Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận có chủ trương, đối sách, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, bọn phản động, số đối tượng cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước và giải quyết số vụ khiếu kiện phát sinh trong nhân dân, doanh nghiệp.

- Triển khai Quyết định số 21/2016/UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định của pháp luật lao động.

- Củng cố, đảm bảo quân số, nâng cao chất lượng hoạt động của Công an phường và Cảnh sát khu vực, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phát hiện, cưỡng chế xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với các lực lượng khác, các tổ chức quần chúng trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc giao thông và ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận.

c) Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy đến từng khu phố, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng người dân. Tổ chức các lớp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy,chữa cháy; đặc biệt đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khu dân cư dễ cháy.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thường trực sẵn sàng 24/24 giờ.

- Trang bị bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy trên địa bàn Quận, thay thế những phương tiện quá cũ.

5. Xây dựng chính quyền:

a) Giao Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực; duy trì biên soạn tài liệu tuyên truyền trên trang Web, Bản tin Quận 8.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

- Tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở tại Phường 7 và Phường 8; tiếp Đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra công tác hòa giải cơ sở và Đoàn Khảo sát của thành phố tiến hành khảo sát việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân Phường 5.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016; kiểm tra việc triển khai Luật Hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đối với 07 phường. Duy trì theo dõi, hỗ trợ định hướng hoạt động của Hội luật gia Quận 8 và Trung tân Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội luật gia Quận 8.

- Theo dõi 16 phường xây dựng Quy ước tại cộng đồng dân cư; theo dõi hoạt động chứng thực trên địa bàn; tổ chức thực hiện tốt chương trình liên tịch đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

b) Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 chủ trì, kết hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện

- Tham mưu thực hiện Đề án về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ năm 2016, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phường trên địa bàn Quận 8 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc khuyến khích và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8 được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng công tác trên lĩnh vực xây dựng cho cán bộ, công chức quận, phường và tổ chức lớp tập huấn về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) và kết quả chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI);

- Tiếp tục tham mưu quận triển khai đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn của quận theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận nâng bậc lương trước thời hạn có thành tích năm 2015 của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8;

- Tham mưu Hội đồng kỷ luật quận họp kiểm điểm và xử lý sai phạm đối với cán bộ công chức Ủy ban nhân dân Phường 6 trong lĩnh vực xây dựng; tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm xử lý kỷ luật của các cơ quan, đơn vị;

- Theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 và xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường;

- Làm thủ tục khen thưởng cho các ngành, đoàn thể của quận, các đợt thi đua đột xuất, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm…; xét khen thưởng tổng kết năm học 2015-2016 của ngành giáo dục Quận 8.

- Tiếp tục nắm tình hình sinh hoạt trong mùa an cư kiết hạ 2016 của giới Phật giáo, mừng lễ Vu Lan, lễ “Đức Mẹ lên trời” của các giáo xứ Công giáo; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo trong việc xin cấp phép xây dựng và lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

c) Giao Chánh Thanh tra Quận 8 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện:

- Tiếp tục xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp Công dân quận, Ủy ban nhân dân 16 phường, các đơn vị trực thuộc Quận 8 rà soát, xử lý đơn tồn đọng.

- Kết thúc và báo cáo kết quả thanh tra( 03 Đoàn: thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn và Ủy ban nhân dân Phường 5, Đoàn Thanh tra việc quản lý về xây dựng và sửa chữa nhà tại Ủy ban nhân dân Phường 6.

- Ban hành Quyết định (01 Đoàn): thanh tra công tác cấp Giấy phép xây dựng và giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại Phòng Quản lý đô thị Quận 8.

d) Giao Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp các ngành liên quan thực hiện:

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; phục vụ tốt hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận 8.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh các biện pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm cấp phép qua mạng.

            - Tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục hướng dẫn các phường thành lập Tổ công tác Dân tộc - Tôn giáo tại địa bàn phường. Thực hiện công tác chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở; kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt quận với nhân dân để giải quyết các khó khăn vướng mắc và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp nhận các phản ánh của người dân qua đường dây nóng của thành phố và Quận 8; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 giao các đơn vị liên quan xử lý các phản ánh, kiến nghị, đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị giải quyết đúng thời gian quy định.

            Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Bùi Tá Hoàng Vũ chỉ đạo các ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện.

Theo Văn phòng Ủy ban nhân dân Q8


Số lượt người xem: 888    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm