SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
3
2
0
1
Quy hoạch & Phát triển 14 Tháng Mười Một 2019 7:10:52 CH
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8  (10/07/2019)
Tải về File Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 Tải về File Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 Tải về File Danh mục nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình cá nhân năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8  (16/03/2018)
Tải về File Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8
Thông báo bán đấu giá mặt bằng số 32 Nguyễn Quyền Phường 11 Quận 8  (11/09/2015)
Mặt bằng số 32 Nguyễn Quyền Phường 11 Quận 8 được bán đấu giá quyền sử dụng đất như sau: - Khu đất diện tích: 74,1 m²; trong đó: diện tích phạm lộ giới: 9,9 m2, diện tích không phạm lộ giới: 64,2 m2. - Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Theo Công văn số 651/QLĐT-QH ngày 23/7/2014 của Phòng Quản lý đô thị Quận 8 với mục đích sử dụng đất là đất ở. - ...
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015  (20/01/2015)
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015
Quận 8 công khai các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015  (30/09/2014)
Quận 8 công khai các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 16 Quận 8  (16/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 16 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 14 Quận 8  (15/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 14, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết điịnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 14, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 11 Quận 8  (14/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 11, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 11, quận 8 (hạ tầng kỹ thuật) Bản đồ Quy hoạch ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phú Lợi Phường 7 Quận 8  (13/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phú Lợi Phường 7 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 6 Quận 8  (12/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 6, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 6 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Chánh Hưng Phường 5 Quận 8  (11/09/2014)
  
Quyết điịnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Chánh Hưng phường 5, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Chánh Hưng Phường 5 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bông Sao Phường 5 Quận 8  (10/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8(quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 1 Quận 8  (09/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 1, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Phường 1, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  (08/09/2014)
  
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Quy trình kỹ thuật vớt rác trên và ven tuyến kênh Đôi, kênh Tàu Hủ do công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện  (12/02/2014)
Quy trình kỹ thuật vớt rác trên và ven tuyến kênh Đôi, kênh Tàu Hủ do công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện
Triển khai thực hiện phân cấp công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8  (15/01/2014)
Triển khai thực hiện phân cấp công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8
Đấu thầu “Tư vấn lập hạng mục đầu tư” thuộc hạng mục “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 8”  (02/01/2014)
Ngày 25/6/2013, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định số 295/QĐ-VP Về phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu “Tư vấn lập hạng mục đầu tư” thuộc hạng mục “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại quận 8” với nội dung như sau: 1. Tên gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư. 2. Hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông ...
Đấu thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”  (02/01/2014)
Ngày 13/12/2013, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định số 6611/QĐ-UBND về duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011” với nội dung như sau: 1. Tên gói thầu: “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”. 2. Giá gói thầu: 360.000.000 (ba trăm ...
Kế hoạch liên tịch "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia" giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn Quận 8  (30/12/2013)
Kế hoạch liên tịch "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia" giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn Quận 8
Lập phương án tiết kiệm chi ngân sách năm 2013  (27/12/2013)
Lập phương án tiết kiệm chi ngân sách năm 2013

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm